Op de kaart zie je hoeveel soorten bijen er in een gebied voorkomen in Nederland. Hoe donkerder het groen kleurt op de kaart, hoe meer verschillende bijensoorten er in dat gebied zijn. Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van planten.

Aantal bijensoorten verschilt per gebied

Waarnemingen van bijen vormen de basis van deze kaart. Maar die worden nog niet overal in Nederland op dezelfde manier verzameld. Daarom is deze kaart gemaakt met aannames over bijvoorbeeld het landgebruik, de vegetatie en gegevens over het weer.

Wie heeft de bijendiversiteit kaart gemaakt?

De kaart is gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) in 2017 met gegevens van Naturalis.

Wil je de gegevens van de bijendiversiteit in Nederland gebruiken?

  • Je kunt de kaart hier downloaden en dan openen met software voor kaarten.
  • Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart.
Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.


Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 22-07-2022.