In het kort

Wat ziet u?
Dit is een kaart van de bodemdaling in de diepe ondergrond. Deze bodemdaling wordt vooral veroorzaakt door gaswinning.

De kaart wordt actueel gehouden met de nieuwe satellietmetingen die dagelijks beschikbaar komen. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden bijgehouden of de bodemdaling afneemt bij verminderde gaswinning in Groningen.

De rode kleur geeft aan dat de bodem met meer dan 5 mm per jaar zakt. De groene kleur op de kaart geeft aan dat de bodem niet beweegt en de blauwe kleur geeft aan dat de bodem met meer dan 5 mm per jaar omhoog komt. 

Over de kaart

In het model (op basis waarvan de kaart is opgebouwd) zijn drie verschillende soorten meetdata verwerkt: Satelliet-radars, GPS en zwaartekrachtmetingen. De gegevens zijn verwerkt tot een interactieve kaart in een publiekstoegankelijke website. De bodemdalingskaart is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica (NCG), met medewerking van TU Delft, KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Hogeschool Utrecht, Universiteit Twente, SkyGeo en 06-GPS.

Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving en is voor het laatst bewerkt op 20-11-2018.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.