In het kort

Wat ziet u?
Dit is een gecombineerde kaart van de diepe en ondiepe bodemdaling in Nederland. Diepe bodemdaling wordt vooral veroorzaakt door gaswinning, en ondiepe bodemdaling door inklink van veengebieden.

De kaart wordt actueel gehouden met de nieuwe satellietmetingen die dagelijks beschikbaar komen. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden bijgehouden of de bodemdaling afneemt bij verminderde gaswinning in Groningen. Ook in de veen- en kleigebieden in het westen van het land is de bodemdaling nu duidelijk meetbaar, en merkbaar in de zomer van 2018, met tientallen huizen die scheuren en verzakkingen vertoonden door de droogte.

De groene kleur op de kaart geeft aan dat de bodem niet beweegt. De blauwe kleur geeft aan dat de bodem met 5 mm per jaar omhoog komt. De rode kleur geeft aan dat de bodem met meer dan 5 mm per jaar zakt.

Over de kaart

In het model (op basis waarvan de kaart is opgebouwd) zijn drie verschillende soorten meetdata verwerkt: Satelliet-radars, GPS en zwaartekrachtmetingen. De gegevens zijn verwerkt tot een interactieve kaart in een publiekstoegankelijke website. De bodemdalingskaart is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica (NCG), met medewerking van TU Delft, KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Hogeschool Utrecht, Universiteit Twente, SkyGeo en 06-GPS.

Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving en is voor het laatst bewerkt op 20-11-2018.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.