Op deze kaart zie je hoeveel en waar de bodem zakt in Nederland. De rode kleur op de kaart geeft aan dat de bodem met meer dan 5 mm per jaar zakt.

Meer bodemdaling in het westen en in Groningen

Vooral in Groningen en in het westen op de klei- en veengebieden spelen menselijke activiteiten een rol bij bodemdaling. Bijvoorbeeld doordat mensen delfstoffen of grondwater winnen, of door drainage.

In een veengebied wordt de grondwaterstand vaak laag gehouden. Als de grondwaterstand hoger is, dan worden de weilanden te nat. Droge grond kan goed gebruikt worden voor de landbouw. Maar juist door die droge grond zakt de bodem vaak door oxidatie van het veen.

Ook in de provincie Groningen komt meer bodemdaling voor. Dat komt door de gaswinning in Groningen. Ook beweegt de bodem op de ene plek anders of sneller dan op de andere. Daardoor ontstaan breuken in leidingen en ontstaan scheuren in huizen.

De groene kleur op de kaart geeft aan dat de bodem niet beweegt. De blauwe kleur geeft aan dat de bodem met meer dan 5 mm per jaar omhoog komt.

Wie heeft de kaart van Bodemdaling gemaakt?

De kaart is gemaakt door het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) met gegevens uit 2018. Ook de volgende organisaties werkten mee aan de kaart: TU Delft, KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), Hogeschool Utrecht, Universiteit Twente, SkyGeo en 06-GPS.

Wil je de gegevens van Bodemdaling gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister om te lezen hoe de kaart gemaakt is en of je deze kan downloaden. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.


Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 24-02-2021.