In het kort

Wat ziet u?
Dit is een kaart van de bodemdaling in de bovenste bodemlagen. Bodemdaling in deze lagen wordt vooral veroorzaakt door inklink van veengebieden, als gevolg van een lage grondwaterstand. Het veen gaat dan oxideren.

De kaart wordt actueel gehouden met de nieuwe satellietmetingen die dagelijks beschikbaar komen. Hierdoor is bijvoorbeeld in de veen- en kleigebieden in het westen van het land de bodemdaling nu duidelijk meetbaar. Ook in de zomer van 2018 was dit merkbaar, met tientallen huizen die scheuren en verzakkingen vertoonden door de droogte.

De rode kleur geeft aan dat de bodem met meer dan 5 mm per jaar zakt. De groene kleur op de kaart geeft aan dat de bodem niet beweegt. De blauwe kleur geeft aan dat de bodem met meer dan 5 mm per jaar omhoog komt.

Over de kaart

In het model (op basis waarvan de kaart is opgebouwd) zijn drie verschillende soorten meetdata verwerkt: Satelliet-radars, GPS en zwaartekrachtmetingen. De gegevens zijn verwerkt tot een interactieve kaart in een publiekstoegankelijke website. De bodemdalingskaart is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica (NCG), met medewerking van TU Delft, KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Hogeschool Utrecht, Universiteit Twente, SkyGeo en 06-GPS.

Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving en is voor het laatst bewerkt op 20-11-2018.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.