Op deze kaart zie je hoeveel en waar de bodem zakt in de bovenste bodemlagen in Nederland. De rode kleur op de kaart geeft aan dat de bodem met meer dan 5 mm per jaar zakt.

Meer bodemdaling in het westen van Nederland

Het zakken van de bovenste bodemlaag gebeurt vooral in het westen van Nederland.

Hier bestaat de bodem vaak uit veen of klei. In het westen waren in de zomer van 2018 veel huizen met scheuren en verzakkingen door de droogte.

In een veengebied wordt de grondwaterstand vaak laag gehouden door drainage of pompen. Als de grondwaterstand hoger is, dan hebben de boeren daar last van omdat de akkers en weilanden te nat worden om te bewerken. Maar door een lage grondwaterstand droogt de veengrond juist ook weer uit en zakt de grond. Hierdoor zakken straten en huizen.

De groene kleur op de kaart geeft aan dat de bodem weinig beweegt.

Wie heeft de kaart van Bodemdaling gemaakt?

De kaart is gemaakt door het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) met gegevens uit 2018. Ook de volgende organisaties werkten mee aan de kaart: TU Delft, KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), Hogeschool Utrecht, Universiteit Twente, SkyGeo en 06-GPS.

Wil je de gegevens van Bodemdaling gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister om te lezen hoe de kaart gemaakt is en of je deze kan downloaden. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.


Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 24-02-2021.