In het kort

Deze dataset geeft inzicht in hoe we verspreid over Nederland gebruik maken van het land. Waar is het terrein bebouwd, waar gebruiken we het voor verkeer, en waar is terrein in gebruik als recreatiegebied.

Het bestand Bodemgebruik van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) uit 2017 bevat digitale geometrie van het landgebruik in Nederland. Voorbeelden van het landgebruik zijn: verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen, natuurterreinen, binnenwater en buitenwater. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de Top10NL (uit de Basisregistratie Topografie). Bij het interpreteren voor het Bestand Bodemgebruik zijn de luchtfoto's leidend.

Het CBS gebruikt de dataset Bodemgebruik voor het afleiden van de oppervlakte- en dichtheidsstatistieken voor verschillende regionale indelingen.

Over de kaart

De gegevens zijn ingewonnen in de zomer van 2017 en zijn het meest actueel. 

Meer informatie over het Bestand Bodemgebruik vindt u op de website van het CBS

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Centraal Bureau voor de Statistiek. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.