Op deze kaart zie je de bodemtypen van Nederland. De bodemkaart geeft informatie over de opbouw van de bodem tot ongeveer 1 meter diepte.

Veel verschillende bodemtypen

De kaart toont een indeling van de bodemtypen in Nederland met veel verschillende kleuren. Er staat geen legenda bij deze kaart. Wil je meer informatie over de bodemtypen op de kaart? Klik dan eerst op de i-knop in het menu links, en vervolgens op een locatie in de kaart. Er is een online toelichting op de bodemcodes

Bodem in bebouwd gebied

Op de kaart zie je ook witte plekken. Vaak zijn dat steden of industrieterreinen, maar ook water kleurt op deze kaart wit. Voor bebouwde gebieden is er geen bodemtype aangegeven. In deze gebieden is  vaak veel grond opgebracht en verplaatst. De bodemopbouw wijkt dan af van de oorspronkelijke situatie. Voor meer recent bebouwde gebieden is wel een bodemtype vastgesteld. Maar ook dan is er vaak sprake van een verstoring van het bodemprofiel.

Wie heeft de Bodemkaart gemaakt?

De kaart is gemaakt door Wageningen Environmental Research (WENR).

Wil je de gegevens van de kaart  gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.


Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 09-01-2023.