In het kort

Deze kaart, uit 2020, geeft informatie over de bodem tot ca. 1.20 meter diepte. De Bodemkaart komt uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO), een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse bodem en ondergrond. De BRO behoort, net als gegevens over topografie, adressen, gebouwen en personen, tot het stelsel van basisinformatie van Nederland.

De kaart geeft heel nauwkeurig de bodemtypen in Nederland weer. Er is geen legenda bij deze kaart. Voor meer informatie over de bodemtypen in de kaart, klik eerst op de i-knop in het menu links, en vervolgens op een locatie in de kaart. Er verschijnt een tabel waarin het bodemtype genoemd staat dat bij deze locatie hoort.

Over de kaart

De Bodemkaart van Nederland is gebaseerd op boorprofielen die zijn verkregen door bemonsteringen van de bodem tot een diepte van ongeveer 1.50 m. Een boorprofiel bevat kenmerken over de opbouw en samenstelling van de bodem. Er zijn inmiddels zo’n 340.000 boorprofielen gemaakt. De Bodemkaart van Nederland is een landsdekkende kaart en bevat meer dan 300 bodemeenheden. De kaart wordt van een steeds betere kwaliteit door gebruik van nieuwe bemonsteringen in het veld en inzet van extra gegevens verkregen uit satellietwaarnemingen en het Actueel Hoogtebestand Nederland.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.