Op de kaart zie je waar de bovengrondse hoogspanningslijnen liggen. De kleur van de lijn geeft aan hoeveel spanning op de draden staat. De spanning op de draden van een hoogspanningslijn veroorzaakt een elektrisch veld. Als er stroom door de draden loopt, is er ook een magneetveld.

Door het i-tje aan te vinken en op een lijn te klikken, kun je zien hoe breed de magneetveldzone langs de hoogspanningslijnen ongeveer is. Hier staat de afstand rond de lijn waar het jaargemiddeld magnetisch veld hoger is dan 0,4 microtesla. Of waar het in de toekomst zo kan worden.

Invloed op de gezondheid

Uit internationaal onderzoek komen aanwijzingen naar voren dat kinderen die bij bovengrondse hoogspanningslijnen wonen - waar het magnetische veld sterker is dan verder van de lijn - mogelijk meer kans hebben om leukemie te krijgen. Uit het onderzoek volgt geen oorzakelijk verband. Het is niet bewezen dat de extra kinderleukemie werkelijk door de magnetische velden van de hoogspanningslijn komt. Er kunnen andere, nog onbekende oorzaken zijn.

Beleid rondom hoogspanningslijnen

Als binnen de indicatieve magneetveldzone nieuwe bestemmingsplannen worden gemaakt, wordt aangeraden om voor die bepaalde plek de zone beter te bepalen. De Rijksoverheid adviseert om in deze ‘specifieke magneetveldzone’ door het voorzorgsbeleid ‘zoveel als redelijkerwijs mogelijk’ te voorkomen dat kinderen voor lange tijd blootstaan aan een jaargemiddelde magneetveldsterkte van meer dan 0,4 microtesla.

Wie heeft de kaart van hoogspanningslijnen gemaakt?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) maakte de kaart in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wil je meer weten over hoogspanningslijnen? Kijk dan op de website van het RIVM of op het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden. Het RIVM houdt de kaart zo actueel als kan. Deze kaart is uit 17 juli 2018.

Wil je de gegevens van de kaart gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart en de disclaimer. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 25-11-2022.