Op de kaart zie je waar de bovengrondse hoogspanningslijnen liggen. De kleur van de lijn geeft aan hoeveel spanning op de draden staat. De spanning op de draden van een hoogspanningslijn veroorzaakt een elektrisch veld. Als er stroom door de draden loopt, is er ook een magneetveld.

Door het i-tje aan te vinken en op een lijn te klikken, kun je de afstand zien waarbinnen het Rijk volgens het voorzorgbeleid adviseert de magneetveldzone te berekenen. Deze rekenafstand geldt als er plannen zijn om binnen die afstand woningen, scholen of kinderdagverblijven te bouwen.

Invloed op de gezondheid

Uit internationaal onderzoek komen aanwijzingen naar voren dat kinderen die bij bovengrondse hoogspanningslijnen wonen - waar het magnetische veld sterker is dan verder van de lijn - mogelijk meer kans hebben om leukemie te krijgen. Uit het onderzoek volgt geen oorzakelijk verband. Het is niet bewezen dat de extra kinderleukemie werkelijk door de magnetische velden van de hoogspanningslijn komt. Er kunnen andere, nog onbekende oorzaken zijn. Wil je meer weten over hoogspanningslijnen? Kijk dan op de website van het RIVM of op het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden en gezondheid.

Wie heeft de kaart van hoogspanningslijnen gemaakt?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) maakte de kaart in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze versie geeft de situatie in juni 2022 weer. 

Wil je de gegevens van de kaart gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.


Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 20-12-2023.