In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u de bovengrondse hoogspanningslijnen. Door op de lijnen te klikken (via ‘Informatie op locatie’ onder de knop met de drie horizontale streepjes) ziet u hoe breed de magneetveldzone langs de hoogspanningslijnen ongeveer is.

Bij een bovengrondse hoogspanningslijn hangen meestal drie (bundels) draden links en drie rechts aan de mast. Bliksemdraden boven aan de mast beschermen de lijn tegen blikseminslag. Nederland gebruikt hoogspanning van 380 kilovolt (kV), 220 kV, 150 kV, 110 kV en 50 kV. De spanning op de draden van een hoogspanningslijn veroorzaakt een elektrisch veld. Als er stroom door de draden loopt, is er ook een magnetisch veld.

Relatie met gezondheid

Uit internationaal onderzoek komen aanwijzingen naar voren dat kinderen die bij bovengrondse hoogspanningslijnen wonen - waar het magnetische veld sterker is dan verder van de lijn - mogelijk meer kans hebben om leukemie te krijgen. Uit het onderzoek volgt geen oorzakelijk verband: het is niet bewezen dat de extra kinderleukemie werkelijk door de magnetische velden van de hoogspanningslijn wordt veroorzaakt. Er kunnen andere, nog onbekende oorzaken zijn.

Wat kunt u zelf doen?

Als binnen de indicatieve magneetveldzone nieuwe bestemmingsplannen worden gemaakt, wordt aangeraden om voor die specifieke locatie de zone nauwkeuriger te bepalen. De Rijksoverheid adviseert om in deze ‘specifieke magneetveldzone’ vanwege het voorzorgsbeleid ‘zoveel als redelijkerwijs mogelijk’ te voorkomen dat kinderen langdurig blootstaan aan een jaargemiddelde magneetveldsterkte van meer dan 0,4 microtesla.

Wilt u meer weten over hoogspanningslijnen, kijk dan op de website van het RIVM, of van het  Kennisplatform ElektroMagnetische Velden.

Over de kaart

Deze kaart is gemaakt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Aan de Netkaart kunnen geen rechten worden ontleend. TenneT is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het Dataregister die het RIVM voor de Netkaart en de bepaling van de indicatieve zone heeft gebruikt. De indicatieve zone is bepaald voor individuele, bovengrondse hoogspanningslijnen. Als er zich bij een bovengrondse hoogspanningslijn een andere bovengrondse hoogspanningslijn of andere delen van het elektriciteitsnet in de buurt bevinden, kunnen die de sterkte van het magneetveld beïnvloeden. Ook kan de jaargemiddelde belasting van een hoogspanningslijn hoger zijn dan 30% (220 en 380 kV lijnen) respectievelijk 50% (50, 110 en 150 kV lijnen) van de ontwerpbelasting waar in de berekeningen van wordt uitgegaan. In die gevallen kan de specifieke zone uitgestrekter zijn dan de indicatieve zone in de Netkaart.

Het RIVM spant zich in om de Netkaart actueel te houden. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden op 17 juli 2018.

Laatst bewerkt: 07-09-2018

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.