Je ziet alle Cruyff Courts in Nederland. Dit zijn plekken waar kinderen veilig kunnen sporten en buitenspelen (rode stippen). Oranje stippen zijn aangepaste Cruyff Courts van instellingen voor kinderen met een beperking. Ook zie je plekken waar kinderen in de natuur kunnen spelen (groene stippen) of zwemmen (blauwe stippen). Op donkergroene plekken kun je ook wat eten en drinken. Op lichtblauwe plekken kun je ook in de winter zwemmen. 

Veilig spelen

Zomaar een balletje trappen op straat. Het kan bijna niet meer. Buurten zijn dichtbebouwd, de straat staat vol met auto’s en het verkeer is druk. De Cruyff Foundation geeft kinderen de ruimte om veilig te bewegen en spelen. Andere veilige speelplaatsen zijn bijvoorbeeld de schoolpleinen van de Cruyff Foundation, de Krayicek Playgrounds of de Gezonde Schoolpleinen.


Overal in Nederland is speelnatuur, maar in het westen zijn meer plekken dan in het oosten. Bewegen en spelen is goed voor de gezondheid en de motorische ontwikkeling van kinderen. Zelf op pad? Klik op de i-knop in de linkerbalk en dan op een gekleurde stip om te ontdekken wat je kan doen op die plek.

Wie heeft de kaart gemaakt? 

De Atlas Leefomgeving maakte deze kaart met gegevens uit 2023 en 2020 van de Johan Cruyff Foundation en Staatsbosbeheer.

Wil je de gegevens gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister (NGR) om de gegevens te downloaden. Je kunt ze daarna bekijken met software voor kaarten. Heb je vragen over de kaart of de Atlas Leefomgeving? Mail onze helpdesk.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving in overleg met de Cruyff Foundation en Staatsbosbeheer en voor het laatst bewerkt op 30 oktober 2023.