In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u de Cruyff Courts; plekken waar kinderen veilig kunnen sporten en buitenspelen. Naast de ‘gewone’ Cruyff Courts (rode stippen) zijn er speciale Cruyff Courts (gele stippen) bij instellingen voor kinderen met een handicap. De stippen geven precies de ligging van de Cruyff Courts weer.

Op de peildatum 13 september 2018 waren er 138 gewone en 40 speciale Cruyff Courts  in Nederland. De Cruyff Courts zijn over het hele land verspreid, maar de meeste velden zijn te vinden in de Randstad en Noord-Brabant. Er is ook een mobiel Cruyff Court, die bijvoorbeeld gebuikt wordt om langs asielzoekerscentra te gaan.

De Cruyff Foundation wil kinderen de ruimte geven om zich te ontwikkelen, vrienden te maken en hun talenten te ontdekken. Zomaar een balletje trappen op straat is namelijk niet voor iedereen meer vanzelfsprekend. Ruim 65000 kinderen zijn wekelijks actief op Cruyff Courts wereldwijd, vaak met begeleiding van jongeren uit de wijk.

Relatie met gezondheid

Bewegen en spelen is goed voor de gezondheid en motorische ontwikkeling van kinderen.

Wat kunt u zelf doen?

Stimuleer kinderen om buiten te spelen. Cruyff Courts zijn veilige speelplaatsen. Andere veilige speelplaatsen zijn bijvoorbeeld de schoolpleinen van de Cruyff Foundation, de Krayicek Playgrounds of de Gezonde Schoolpleinen.

De Cruyff Foundation staat open voor samenwerking met bijvoorbeeld de buurt, sport- en voetbalverenigingen en het lokale bedrijfsleven. 

Over de kaart

Deze kaart is ontwikkeld door de Atlas Leefomgeving op basis van gegevens van De Cruyff Foundation en in samenwerking met Sport op de Kaart.

De kaart wordt jaarlijks ge-updatet.

Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving in overleg met de Johan Cruyff Foundation en is voor het laatst bewerkt op 20-9-2018

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Johan Cruyff Foundation. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.