Je ziet alle Cruyff Courts in Nederland. Dit zijn plekken waar kinderen veilig kunnen sporten en buitenspelen (rode stippen). Oranje stippen zijn aangepaste Cruyff Courts van instellingen voor kinderen met een beperking. 

Veilig spelen

Zomaar een balletje trappen op straat. Het kan bijna niet meer. Buurten zijn dichtbebouwd, de straat staat vol met auto’s en het verkeer is druk. De Cruyff Foundation geeft kinderen de ruimte om veilig te bewegen en spelen. Andere veilige speelplaatsen zijn bijvoorbeeld de schoolpleinen van de Cruyff Foundation, de Krayicek Playgrounds of de Gezonde Schoolpleinen.

Wie heeft de kaart van de Cruyff Courts gemaakt? 

De Atlas Leefomgeving maakte deze kaart met gegevens uit 2018 van de Johan Cruyff Foundation.

Wil je de gegevens gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister (NGR) om de gegevens te downloaden. Je kunt ze daarna bekijken met software voor kaarten. Heb je vragen over de kaart of de Atlas Leefomgeving? Mail onze helpdesk.