Data Analyse Landelijke Achtergrondwaarden bodem voor PFOA en PFOS.

Dit document geeft de gevolgde procedure en resultaten weer. Interpretatie van de resultaten wordt
zoveel mogelijk vermeden. Deze interpretatie vind plaats in de afzonderlijke notitie Tijdelijke landelijke
achtergrondwaarden bodem voor PFOS en PFOA (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) rapport nr 245 2019). Dit document maakt gebruik
van de data die openbaar zijn gemaakt. Deze data verschilt met de data die gebruikt zijn voor de notitie.
Op verzoek van de bronhouders van de data zijn de exacte coordinaten van een aantal locaties afgeschermd.

Voor die analyses waar de locatie van belang is, kunnen de resultaten in dit document dus afwijken van die
uit bovengenoemde notitie.