De data die zijn gebruikt voor de analyse Landelijke Achtergrondwaarden bodem voor PFOA en PFOS.