Deze Algemene Voorwaarden heeft betrekking op het gebruik van de dienst die Atlasleefomgeving aanbiedt en is van toepassing op de overeenkomst tussen Atlasleefomgeving en de gebruiker van de website. Om gebruik te kunnen maken van de website en een melding te doen van een koeltoren dient de gebruiker zijn/haar e-mailadres op te geven.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) draagt zorg om de website “Atlasleefomgeving.nl” goed bereikbaar en in alle opzichten correct te houden. “Atlasleefomgeving.nl” geeft informatie over de kwaliteit van uw leefomgeving. De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het IPO, de VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met provincies en gemeenten. Het RIVM is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten in de website.

In verschillende onderdelen van de Atlas Leefomgeving wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Bij die onderdelen (bijvoorbeeld geluid wegverkeer op locatie) vindt u onder de kop ‘Over de kaart' informatie over onder andere de instantie die verantwoordelijk is voor de gegevens en voor de actualiteit en volledigheid ervan.

Er is veel zorg en aandacht besteed aan de kwaliteit van de informatie. We kunnen echter niet garanderen dat deze altijd geheel vrij is van gebreken. Als de informatie essentieel voor u is, adviseren we u de informatie bij de verantwoordelijke instantie te controleren.

Komt u op deze website informatie tegen, die volgens u onjuist is, neem dan contact met ons op.

Het RIVM verzorgt de eindredactie van atlasleefomgeving.nl. U kunt de redactie, documenten zoals persberichten en nieuwsbrieven, mailen via ‘Contact'.