Hi GEO-HAS-sers!
Hieronder vind je 3 opdrachten die zijn samengesteld door het team van Atlas Leefomgeving. De opdrachten hebben allen een eigen thema en werkterrein en er is er vast een die aansluit bij jouw belangstelling.
Werk tenminste één van deze opdrachten uit en ontvang een unieke MOK van de Atlas Leefomgeving. Na het uitwerken en insturen van je resultaten per email zien we je graag terug bij onze stand om jou opbrengst met ons te delen en te bediscussiëren.
We hopen natuurlijk dat jij iets van onze opdrachten leert, maar we willen ook graag van jullie leren. Dus kom maar op met jullie input!

Victor en Cindy
Team Atlas Leefomgeving

 


 

Opdracht 1: Beheer leefomgeving

 • WGS84 N 51.924377, E 5.711099  /  Rijksdriehoekstelsel X: 177280 Y: 437372

Rondom bovenstaande coördinaten is een wadi-complex met interessante vegetatie te vinden met soorten als: grote ratelaar, zeegroene rus, ringelwikke, kluwenzuring, wilde peen, gewone rolklaver, lidrus, kamgras, gewoon timotheegras, gestreepte witbol, vijfvingerkruid, witte klaver, gewone hoornbloem, grote kattenstaart, vertakte leeuwentand, slipbladige ooievaarsbek, gewone smeerwortel, akkerdistel, veldlathyrus, krulzuring, valse voszegge, pinksterbloem, rietorchis, moeraswespenorchis en bijenorchis.

Voor een kruidenrijkgrasland in een bebouwde omgeving op de klei in het rivierengebied is dit een soortencombinatie met een gevarieerde vegetatiestructuur waar je wel zuinig op wil zijn als beheerder; niet alleen voor soorten, maar ook voor de bijbehorend variatie in microklimaat, nectar en voedselplanten die ook kansen biedt aan diverse insecten.

 • Zoek het gebied op in de Atlas Leefomgeving. Bekijk relevante kaarten van het gebied en probeer te begrijpen hoe het kan dat enkele van de opvallende soorten uit bovenstaande lijstje hier staan. Welke condities zijn voor dit gebied belangrijk geweest voor de ontwikkeling naar een vegetatie met bovenstaande soorten?
 • Wat is het voor gebied? Sinds wanneer is dit zo aangelegd denk je? Welke vrij toegankelijke informatie zou jij raadplegen om daar meer info over te kunnen vinden?
 • Waarom is Grote ratelaar een leuke soort alhier en hoe kun je deze soort behouden?
 • Welke vlindersoorten zou jij hier verwachten? Welke vlindersoorten zou jij op kaart zetten (en welke schaal) om in je gemeente een goed beeld te krijgen van (gebieden in ontwikkeling naar) halfnatuurlijk grasland, zoals bermen, groenstroken en parken?
 • Wat zou het huidige beheer kunnen (en moeten) zijn denk je?  De gemeente wil aan de slag met ecologisch maaibeheer in het gemeentelijk groen. Wat zou jij als eerste doen?
 • En welk beheer ga je uitvoeren als er geen cent te makken is en je liefst geld moet besparen op je budget voor groenbeheer?
 • Welke instrumenten biedt de nieuwe omgevingswet die interessant zouden kunnen zijn in dit geval? En wat zijn overwegingen om daar wel of niet gebruik van te maken?

Wil je antwoorden op of discussiëren over deze vragen? Kom naar de Atlas-stand!

BONUS-vraag

 • Ga op de Atlas Leefomgeving in de betreffende gemeente op zoek naar tenminste één gebied binnen de bebouwde kom met vergelijkbare condities en beargumenteer waarom en stuur de locatie als googlemaps-locatie met jouw naam per email naar atlasleefomgeving@rivm.nl en vermeld als onderwerp “beheer”.
  Meld je vervolgens bij de Atlas-stand, licht je motivatie voor deze locatie toe en ontvang een unieke Atlas Leefomgeving-mok als je antwoord correct is of zou kunnen zijn (naar ons oordeel!). De eerste 25 goede inzendingen kunnen rekenen op een mok, dus wees er snel bij! Ontbreekt er naar jouw mening kaart in de Atlas Leefomgeving om deze zoekactie met succes te kunnen afronden?

 

Opdracht 2: Energie-atlas

De nationale energie-atlas is ook een atlas die gebaseerd is op de technologie van Atlas Leefomgeving. Sinds een paar maanden is de atlas uit de lucht en momenteel vinden er gesprekken tussen Ministerie van IenW, Ministerie van BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de landelijke energienetwerkbeheerders plaats over het actualiseren van informatie op deze atlas.

Welke kaarten zou jij op de atlas terug willen vinden om de energietransitie in kaart te brengen? Welke onderdelen van de transitie richt jij je op?

Stuur jouw wensenlijst van tenminste 5 kaarten waarmee je de transitie in beeld kan brengen atlasleefomgeving@rivm.nl onder vermelding van het onderwerp Energie en je naam en geef per kaartlaag aan wat er in wordt uitgebeeld (en op welke schaal) en leg uit waarom je deze op de atlas wilt terugzien. Wat kun je in analysestappen met de info die jij voorstelt?

Denk bij het uitwerken er ook aan dat de informatie niet op aansluitingsniveau in beeld kan/mag; in verband met privacy moet er een aggregatie worden gemaakt naar CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-buurtniveau of bijv postcodegebied.

Aansluitend kom je naar de Atlas-stand en licht je toe welke wensen van jou zijn en maken de eerste 25 inzendingen kans op een unieke Atlas Leefomgeving-mok.

 


 

Opdracht 3: Functionaliteit Atlas Leefomgeving

Beschrijf 3 nieuwe ideeën voor extra inhoud op de applicatie Check-je-Plek of andere/nieuwe visualisatie.

Of beschrijf 2 wensen voor compleet nieuwe functionaliteit/toepassingen op de Atlas.

Mail jouw beschrijving naar atlasleefomgeving@rivm.nl met als onderwerp “functionaliteit ALO” en voorzien van jouw naam. Aansluitend kom je naar de Atlas-stand en licht je toe welke wensen van jou zijn en maken de eerste 25 inzendingen kans op een unieke Atlas Leefomgeving-mok.

 

Let op: de voorraad mokken bij de stand is beperkt!