Specifieke privacyverklaring Atlasleefomgeving

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) gebruikt persoonsgegevens. In de algemene privacyverklaring van het RIVM leest u waarom wij persoonsgegevens gebruiken en waarom wij dat mogen. Deze specifieke privacyverklaring Atlas Leefomgeving vult de algemene privacyverklaring aan.

In deze specifieke privacyverklaring vertellen we u:

•    Hoe we persoonsgegevens gebruiken bij Atlas Leefomgeving.
•    Van wie we hiervoor persoonsgegevens gebruiken.
•    Wat uw rechten zijn als wij uw persoonsgegevens hiervoor gebruiken. 

Deze specifieke privacyverklaring kan voor u belangrijk zijn omdat wij uw emailadres gebruiken om contact met u op te nemen om uw vraag te beantwoorden of over de melding die u gedaan heeft. 

Met welk doel gebruiken we persoonsgegevens?

Het RIVM werkt aan een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. 

Als we persoonsgegevens gebruiken voor Atlas Leefomgeving, doen we dat zodat we met die gegevens 

•    contact met u kunnen opnemen voor het beantwoorden van de vraag die u gesteld heeft of in het geval de melding die u gedaan heeft. 
•    U op de hoogte te houden van evenementen rondom de Atlas Leefomgeving. 

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Een persoonsgegeven is informatie over een persoon of informatie die tot een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een huisadres, een burgerservicenummer (BSN Burger Service Nummer (Burger Service Nummer)), een telefoonnummer of een e-mailadres.

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat het gebruik ervan veel invloed kan hebben op iemands leven. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid. Deze bijzondere persoonsgegevens zijn extra beschermd door de wet. 

Voor Atlas Leefomgeving gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:
Naam en e-mailadres. 

We doen altijd ons best om niet meer persoonsgegevens gebruiken dan nodig is om het doel te bereiken.

Van wie gebruiken we persoonsgegevens?

Voor Atlas Leefomgeving  gebruiken wij persoonsgegevens van gebruikers die contact opnemen met ons om een vraag te stellen of melding doen.

Hoe komen we aan die persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij gebruiken voor Atlas Leefomgeving, krijgen wij via de gebruiker van Atlas Leefomgeving. 

Wat staat er in de wet over het gebruik van deze persoonsgegevens?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat dat organisaties alleen persoonsgegevens mogen gebruiken als ze daar een geldige ‘grondslag’ voor hebben. 

In de AVG worden zes grondslagen benoemd: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang van betrokkene of andere personen, algemeen belang (wettelijke of publieke taak) of gerechtvaardigd belang. Het RIVM gebruikt alleen persoonsgegevens als dat mag van de wet.

De grondslag om persoonsgegevens te gebruiken voor Atlas Leefomgeving is toestemming. Bij het stellen van een vraag of het doen van een melding geeft de gebruiker van Atlas Leefomgeving toestemming voor het gebruiken van zijn persoonsgegevens. 

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij voor Atlas Leefomgeving gebruiken, bewaren wij na een vraag via de helpdesk maximaal 6 maanden. Na een melding  ten aanzien van natte koeltorens wordt uw e-mailadres verwijderd wanneer de melding door bevoegd gezag is beoordeeld. 

Met wie delen wij de persoonsgegevens? 

In sommige gevallen mag of moet het RIVM persoonsgegevens delen met anderen. Als het RIVM persoonsgegevens deelt met andere organisaties zijn we zorgvuldig en houden we ons aan de regels van de AVG.

Gegevens die wij voor Atlas Leefomgeving hebben verzameld bij een melding delen wij met de desbetreffende gemeente en met het ministerie van I&W. 

Gegevens die wij voor Atlas Leefomgeving hebben verzameld bij een vraag bij een van onze kaarten delen wij met de desbetreffende bronhouder van de kaart. 

Uw privacyrechten

In de AVG staat dat u een aantal rechten heeft. In deze specifieke privacyverklaring leest u over de rechten die u heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor Atlas Leefomgeving. En over de manier waarop u hiervoor een AVG-verzoek kunt indienen.

U heeft het recht tot inzage, aanpassing en verwijdering. Dat houdt in dat u te allen tijde uw melding voordat een beoordeling plaats vindt kan intrekken. Nadat uw melding beoordeeld is door het bevoegd gezag wordt uw e-mailadres vanzelf verwijderd.
In de algemene privacyverklaring van het RIVM leest u hoe u bij ons een algemeen AVG-verzoek indient.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze specifieke privacyverklaring nog vragen over het gebruik van persoonsgegevens bij het RIVM? Het antwoord vindt u misschien in de algemene privacyverklaring van het RIVM. 

Heeft u vragen over deze specifieke privacyverklaring? Of vindt u dat het RIVM zich niet aan deze verklaring houdt of hield? Stuur dan een e-mail naar: AVG-RIVM@rivm.nl. Of stuur een brief naar
RIVM
Antwoordnummer 3270
3720 VB Bilthoven
T.a.v. AVG

Heeft u een klacht?

Op onze website leest u meer over onze klachtenregeling en hoe u uw klacht schriftelijk bij ons kunt indienen. U kunt uw klacht ook indienen door een e-mail te sturen naar de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)): FG-VWS@minvws.nl.

Onze privacyverklaringen kunnen veranderen

De wetten en regels over privacy veranderen regelmatig. Daarom kunnen wij deze specifieke privacyverklaring Atlas Leefomgeving en onze algemene privacyverklaring ook aanpassen. 

Het is daarom verstandig om deze privacyverklaringen regelmatig opnieuw te bekijken. Zo blijft u op de hoogte van de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 

Versiebeheer specifieke privacyverklaring Atlas Leefomgeving

1.0

18 april 2019

2.0

3 april 2024