Op verzoek van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, aanbieder van de website www.atlasleefomgeving.nl, is een handmatig deelonderzoek uitgevoerd waarin vastgesteld is in hoeverre de techniek van de website voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites.
WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit zijn de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent. De WCAG 2.1 zijn opgedeeld in vier principes, namelijk: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Elk principe bestaat uit een aantal richtlijnen. Elke richtlijn is vervolgens opgedeeld in één of meerdere meetbare succescriteria. Omdat WCAG 2.1 techniek-onafhankelijk is opgesteld, kan hiermee de toegankelijkheid van alle content op het web worden gemeten.
Toepassing van WCAG 2.1 is sinds 23 december 2018 verplicht volgens de Europese richtlijnen voor digitale toegankelijkheid (EN 301 549). De Nederlandse richtlijnen voor digitale toegankelijkheid staan in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid en volgen net als het Waarmerk drempelvrij.nl deze Europese richtlijn (EN 301 549). Een website die voldoet aan 2.1, voldoet daarmee dus zowel aan de Nederlandse als de Europese richtlijnen voor digitale toegankelijkheid.
Dit rapport beschrijft per succescriterium in hoeverre de techniek van de de website al dan niet voldoet. Er is dus niet gekeken naar de content van de de website. Omdat dit een deelonderzoek is, zijn niet alle succescriteria van WCAG 2.1 niveau A en AA onderzocht.