Op de kaart zie je hoeveel geluid windturbines in Nederland maken. Ongewenst geluid kan hinder en gezondheidsklachten geven.

Meer geluid bij windmolenparken

De (oranje)gele vlekken geven het geluid rond de windturbines aan. Waar veel windturbines bij elkaar staan zie je grotere gele vlekken, bijvoorbeeld op de Noordzee en het IJsselmeer.

Wie heeft de kaart van geluid gemaakt?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) maakte deze kaart met gegevens van RIVM, Rijkswaterstaat, Openstreetmap en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) uit januari 2023. De hoeveelheid geluid is berekend met het STAMINA model (Standard Model Instrumentation for Noise) en is uitgedrukt in Lden (Level Day-Evening -Night). Dat is het gemiddelde in decibel (dB) per etmaal (24 uur) waarbij geluid ’s avonds en ‘s nachts zwaarder meetelt dan overdag.

Wil je de gegevens van de geluidsbelasting gebruiken?

Je kunt de kaart hier downloaden en openen met software voor kaarten. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen. Let op: de kaart geeft alleen een globaal beeld van de hoeveelheid geluid in Nederland. Voor het toetsen van geluidniveaus aan de normen, bijvoorbeeld voor 'geluidbelasting op de gevel' is deze kaart niet geschikt.

Deze bijsluiter is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 7 juli 2022.