Op deze kaart zie je hoeveel geluid windturbines veroorzaken. Ongewenst geluid kan hinder en gezondheidsklachten geven. Deze kaart geeft alleen een globaal beeld van de hoeveelheid geluid in Nederland. Voor het toetsen van geluidniveaus aan de normen is deze kaart niet geschikt.

Wie heeft de kaart van geluid gemaakt?

De maker is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
Om de hoeveelheid geluid uit te drukken is gebruik gemaakt van Lden (Level Day-Evening-Night). Dit is een maat om uit te rekenen hoeveel geluid er gemiddeld per etmaal aanwezig is.
Hoe de kaart precies gemaakt is lees je in het Nationaal Georegister. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is voor het laatst bewerkt op 11-1-2021.