In het kort

Wat ziet U?
Op de kaart ziet u hoe hoog de gemiddelde geluidsbelasting van het vliegverkeer is op de door u gekozen locatie, rondom Schiphol. De geluidbelasting is berekend en gemiddeld over 2016. Geluid wordt uitgedrukt in decibel.

De kaart en de gegevens zijn afkomstig en eigendom van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. De kaart bevat de geluidcontouren 48 en 58 dB Lden.

Gezondheid
Vliegtuiglawaai veroorzaakt hinder en slaapverstoring. Geluid kan leiden tot gezondheidsklachten zoals hoge bloeddruk. Als kinderen op school worden blootgesteld aan vliegtuiggeluid kunnen hun leerprestaties hieronder lijden.

Wat kunt u zelf doen?
Voor vragen of klachten over de luchthaven Schiphol kunt u terecht bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. Onder ‘wonen bij Schiphol'  vindt u informatie over het aantal vliegtuigbewegingen en geluidbelasting op uw woonlocatie.

Herkomst kaart
De contouren op de kaart zijn gebaseerd op modelberekeningen en geven de gemiddelde geluidbelasting voor het gehele etmaal (in Lden) aan voor 2016. Voor een actueel overzicht van de dagelijkse geluidniveaus rondom Schiphol, zie NOMOS.

Over de kaart

De geluidskaart is gemaakt met een nationaal rekenmodel (NRM). Het geluid van het vliegverkeer is berekend voor verschillende punten. De punten met dezelfde geluidbelasting zijn door lijnen of contouren verbonden. De klassen volgen de indeling van de Gezondheidseffectscreening.

Wat is Lden?
Deze contouren zeggen iets over de jaargemiddelde geluidbelasting en worden uitgedrukt in dB(A) Lden Dit betekent "Lday-evening-night" en is de huidige wettelijke geluidmaat voor de geluidbelasting, waarbij het geluid in de avond en de nacht zwaarder telt dan het geluid overdag. Lden wordt bepaald door eerst de gemiddelde geluidniveaus tijdens de dag (7–19 uur), de avond (19–23 uur) en de nacht (23–7 uur) vast te stellen. De geluidniveaus voor de avond en nacht worden verhoogd met respectievelijk 5 en 10 dB. Vervolgens wordt het gemiddelde geluidniveau voor het gehele etmaal vastgesteld. Deze maat gaat uit van het feit dat geluid tijdens de avond, en in nog sterkere mate in de nacht, hinderlijker is dan overdag.

Voor de berekening  wordt rekening gehouden met de verschillende vliegtuigtypes, het tijdstip van start of landing, de gevolgde vliegbaan en de herkomst respectievelijk de bestemming van het vliegtuig. Om een zo nauwkeurig mogelijke positie van de vliegbaan in te kunnen schatten wordt gebruik gemaakt van radartracks.

Meer weten?

Nationaal
In het huidige Schipholbeleid van de overheid staat een balans tussen de belangen van de luchtvaart en een goede leefomgeving voor omwonenden centraal. Om de geluidsoverlast te beperken neemt de overheid maatregelen zoals het stimuleren van stillere vliegtuigen, stillere vliegprocedures en vliegroutes die minder boven bewoond gebied liggen.

Meer informatie over het huidige Schipholbeleid vindt u op de pagina meer-weten.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.