Op de kaart zie je waar wij in Nederland water winnen voor drinkwater en ons grondwater beschermen. Schoon grondwater is belangrijk voor schoon drinkwater. Om het grondwater te beschermen, wijzen de provincies gebieden aan waar niet alle activiteiten mogelijk zijn. 

Schoon grondwater voor drinkwater

In waterwingebieden pompt het drinkwaterbedrijf water uit de grond. Na zuivering is dat water geschikt als drinkwater. Op de kaart kleuren de waterwingebieden donkerblauw. Daaromheen liggen lichtblauw gekleurde grondwaterbeschermingsgebieden en oranje 100 jaar-zones. Daar gelden er regels om ervoor te zorgen dat het grondwater niet vervuilt.

De boringsvrije zones (wit met rode streepjes) liggen nog verder om het waterwingebied heen. In deze zones gelden verboden voor bijvoorbeeld het doorboren van de kleilagen voor specifieke toepassingen om de grondwatervoorraad te beschermen. In een aantal provincies is warmte-koude-opslag verboden of gelden er beperkingen (wit met paarse streepjes). 

De lichtgele intrekgebieden ‘leveren’ het grondwater voor de drinkwatervoorziening. Waterwinning trekt grondwater aan uit een gebied dat groter is dan het grondbeschermingsgebied.  

Wie heeft de kaart gemaakt?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) maakte deze kaart in 2024 met data van provincies.

Wil je de gegevens van de Grondwaterbeschermingskaart gebruiken?

Je kunt de kaart hier downloaden en dan openen met software voor kaarten. Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 28-05-2024.