In het kort

Op deze foto ziet u Nederland bij nacht in 2012. De foto is samengesteld uit afzonderlijke foto's die vanuit het International Space Station (ISS) zijn gemaakt door André Kuipers. Aangezien foto's in het donker vaak een langere sluitertijd nodig hebben en het ISS met grote snelheid over de aarde trekt, is er een speciaal systeem ontwikkeld om toch scherpe foto's te kunnen maken. Dit wordt ook wel het Nightpod systeem genoemd. Hierdoor zijn de foto's scherp en zijn de afzonderlijke lichtbronnen, zoals kassen of woonwijken goed te onderscheiden.

Over de kaart

De foto is door het Europese Space Agency (ESA) ter beschikking gesteld. In samenwerking tussen het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Sotto le Stelle en de Universiteit van Amsterdam is een selectie gemaakt van de foto's uit het ISS. Ze zijn vervolgens bewerkt, zoals onthoeken en geocodering, waarna het bestand geconverteerd is in een webservice, waarbij een combinatie met verschillende achtergrondkaarten mogelijk is. Het Nightpod systeem, waar een deel van de foto's mee is gemaakt, is speciaal ontwikkeld voor opnamen bij weinig licht, zodat een lange sluitertijd mogelijk is zonder bewegingsonscherpte te krijgen.

Meer weten?

Meer informatie over de waarde van donkerte en het beperken van lichthinder is te vinden op de website van het Platform Lichthinder. Zie ook de RIVM website voor meer informatie over metingen van lichtemissie en hemelhelderheid.

Onder Meer Weten op de Atlas pagina vindt u meer informatie over nachtelijke verlichting.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.