In het kort

Wat ziet u

U ziet de begrenzing van de percelen en de bebouwing, inclusief het unieke nummer dat het Kadaster aan het perceel heeft toegekend. Een perceel is een stuk grond waarvoor één rechtsorde geldt, dat wil zeggen dezelfde eigenaar en hetzelfde eigendomsrecht. Als u het perceelnummer niet goed kunt lezen, klik dan eerst op de knop "informatie op locatie" in het menu rechts en vervolgens op het betreffende perceel. Let op dat u voldoende ingezoomd bent, anders krijgt u niets te zien.

Het perceelnummer is onderdeel van het kadastraal nummer. Voor het kadastraal nummer is nog benodigd de kadastrale gemeente en de sectieletter (bijvoorbeeld: Groningen A 12345). Dergelijke kadastrale nummers kunt u opvragen bij de Kadasterservice.

Wat doet de overheid?

Het Kadaster is een zelfstandig bestuursorgaan dat valt onder de eindverantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu. Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de rechten die daarbij horen. Die wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid; het is voor iedereen duidelijk wie welke rechten heeft.

Laatst bewerkt: 15-05-2017

 

Over de kaart

In Nederland is er één organisatie die kadastrale percelen registreert en beheert; het Kadaster. Deze kaart toont de situatie van de laatste dag van de afgelopen kalendermaand en wordt aldus continu actueel gehouden. Deze kaart bevat geen informatie over namen en (eigendoms)rechten van rechthebbenden. Daarvoor moeten bij het Kadaster de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten worden geraadpleegd.

U kunt meer informatie vinden op de website van het Kadaster of van Kadasterservice. Er valt ook enige informatie over de taken van het Kadaster te vinden op de pagina’s van de Rijksoverheid.

Laatst bewerkt: 15-01-2016


Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Kadaster. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.