Op deze kaart zie je het effect van giftige stoffen samen op het leven in en rond het water in de Nederlandse rivieren en meren. Onderzoek laat zien dat de aanwezigheid van bepaalde stoffen invloed heeft op dat leven. Dit noemen we toxische druk. De waterkwaliteit werd tot nu toe beoordeeld met vaste normen per stof. Maar stoffen reageren ook op elkaar. Dat kan leiden tot een hogere toxische druk.

Toxische druk is op veel plaatsen hoog

De gekleurde bolletjes geven de plaats aan waar gemeten is. De kleur van het bolletje laat zien hoe giftig het water is. Blauw betekent dat de levende dieren en planten geen of weinig last hebben. Op de plek van de rode bolletjes heeft het waterleven heel veel last van giftige stoffen. De toxische druk is daar zeer hoog. Hierdoor kan het aantal soorten dieren en planten afnemen, of zelfs verdwijnen. Het waterleven is een graadmeter voor de waterkwaliteit. Het opsporen en aanpakken van giftige stoffen en stofmengsels is dus belangrijk.

Hoe wordt de kaart gemaakt?

Waterschappen en Rijkswaterstaat namen watermonsters in de periode 2013-2018. Daarbij maakten ze onderscheid in vijf stofgroepen: ammonium ((NHx), metalen, PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), gewasbeschermingsmiddelen en overige organische milieuverontreiniging. Onderzoekers van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) rekenden in opdracht van STOWA uit hoeveel effect deze stoffen samen hebben op het leven in en rond het water. Meer informatie is te vinden in dit rapport.

Wie heeft de kaart van Toxische druk gemaakt?

De kaart is gemaakt door Stowa.

Wil je de gegevens van deze kaart gebruiken?

Je kunt de kaart hier downloaden en dan openen met software voor kaarten. Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 28-11-2022.