Als je inzoomt op Utrecht zie je waar de voor oxidatie gevoelige bodems in 2008 liggen. Oranje gebieden zijn kwetsbaar, gele gebieden zijn matig kwetsbaar en groene bieden zijn niet kwetsbaar.

Gronden volledig bestaande uit moerig (humeus) materiaal zijn het meest kwetsbaar voor bodemdaling door oxidatie van organische stof. In de klasse 'kwetsbaar' vallen de veengronden met een laag moerig materiaal van meer dan 40 cm. In de klasse 'matig kwetsbaar' vallen alle overige veengronden. Tot de klasse 'niet kwetsbaar' worden alle minerale gronden die geen moerig materiaal bevatten gerekend. Deze zijn niet kwetsbaar voor oxidatie van organische stof.

De kwetsbaarheid van de bodem is bepaald door:

  • de opbouw van de bodem,
  • het organische stofgehalte van (de moerige) humeuse lagen; en 
  • de diepte waarop bodembewerking gebeurt.

Meest kwetsbare gebieden in Het Groene Hart

Het Groene Hart van de provincie Utrecht heeft veel water, veengrond en moerassen. Het organischmateriaal in de veengrond maakt dit gebied gevoelig voor oxidatie en hierdoor kwetsbaar voor bodemdaling.

Wie heeft de kaart van kwetsbare bodems gemaakt?

De kaart is gemaakt door Provincie Utrecht.

Wil je de gegevens van kwetsbare bodems gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.


Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 10-08-2021.