Op deze kaart zie je waar monumentale bomen staan in Nederland. Dit zijn bomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn. De meest voorkomende monumentale bomen hebben een eigen icoontje. Groene en bruine beuken komen het vaakst voor (2312), gevolgd door lindes (1653). Daarna volgen eiken (1548), platanen (797) en paardenkastanjes (795).

Over monumentale bomen

De Bomenstichting verzamelt monumentale bomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Bomen op deze lijst moeten minimaal 80 jaar oud zijn, in goede gezondheid zijn en een levensverwachting hebben van minstens tien jaar. Ook moet het om bijzondere bomen gaan. Bijvoorbeeld bomen met een bijzondere ecologische of natuurwetenschappelijke waarde. Of bomen die zeldzaam zijn vanwege hun omvang, grootte, ouderdom of soort. Of bomen die het beeld van een omgeving bepalen of een verhaal vertellen over die omgeving. 

Benieuwd naar een bepaalde monumentale boom?

Wil je meer informatie over een bepaalde monumentale boom? Klik op de i-knop links in het scherm en dan op die boom in de kaart. Je ziet dan wanneer de boom is geplant en om welke soort het gaat. Als je op de foto doorklikt, zie je een foto van de boom.  

Wie heeft de kaart Monumentale bomen gemaakt?

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakte deze kaart met gegevens van de Bomenstichting. 

Nieuwe versie verwacht:

Onbekend

Wil je de gegevens van Monumentale bomen gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 09-01-2023.