Op deze kaart zie je de 20 Nationale Landschappen in Nederland. De overheid wees deze gebieden in 2004 aan als Nationale Landschappen vanwege de unieke combinatie van natuur, cultuur en geschiedenis. Zo maken onder andere de heide en hunebedden in de Drentse Aa, de grotten en groeven in Zuid-Limburg en het ruige rivierlandschap in de Gelderse Poort met wilde paarden en runderen deel uit van de 20 Nationale Landschappen.

Wat is een Nationaal Landschap?

Een Nationaal Landschap is geen museum, maar een gebied waar mensen wonen, werken en recreëren. De Nationale Landschappen zijn gebieden met specifieke kenmerken zoals flora en fauna, beekdalen, terpen, landbouw en waterbeheersing. In diverse regelingen is vastgelegd dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in deze gebieden alleen mogelijk zijn als deze kernkwaliteiten van het landschap behouden blijven of doorontwikkeld worden. De provincies zijn verantwoordelijk voor het aanhouden van grenzen en de kernkwaliteiten.

Wie heeft de Nationale Landschappen kaart gemaakt?

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) maakte deze kaart.

Wil je de gegevens van de Nationale landschappen kaart gebruiken?

-    Je kunt de kaart downloaden en dan openen met software voor kaarten.
-    Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 24-07-2022.