De groene gebieden op de kaart laten de bestaande en nog aan te leggen natuurgebieden in Nederland zien: het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Eerder ook wel Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd.

Netwerk van natuurgebieden

Het natuurnetwerk is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en natuurgebieden hun waarde verliezen. Grotere natuurgebieden zijn gunstig voor de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Als natuurgebieden ook nog met elkaar verbonden zijn, kunnen dieren en planten gemakkelijker overleven.

Wie heeft de natuurnetwerkkaart gemaakt?

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) maakte deze kaart.

Wil je de gegevens van de Natuurnetwerkkaart in Nederland gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart.  Je kunt de kaart daar ook downloaden en dan openen met software voor kaarten.

Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.


Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 22-07-2022.