Gedeputeerde Brabrant Johan van den Hout op Atlas Werkconferentie

Tijdens de Atlas Werkconferentie op 16 mei jl. was Johan van den Hout in zijn rol van gedeputeerde één van de gastheren. Na acht jaar mee besturen nam Johan kort geleden afscheid als gedeputeerde Natuur, Water en Milieu van de provincie Noord-Brabant. Hoe kijkt hij na acht jaar medeverantwoordelijkheid naar de Atlas Leefomgeving? Vijf vragen aan Johan van den Hout.

Waar bent u trots op?  

“Dat we binnen tien jaar zoveel voor elkaar hebben gekregen. Ik ben blij dat we de gezondheidskaarten voor Brabant nu maken. Maar het meest trots ben ik op de mooie samenwerkingen die ik binnen Brabant heb zien ontstaan. Onder meer door de energie die de Brabantse hogescholen (HAS en AVANS) hier samen met de maatschappelijke partners losmaken. Dit heeft tot een aantal mooie producten geleid. Zoals bijvoorbeeld de GOL-kaarten. Deze kaarten dagen basisschoolleerlingen uit mee te denken over de herinrichting van een gebied. Heel mooi om te zien dat zoveel partijen hierin samenwerken. Van Natuurmonumenten, waterschap AA en Maas, Heemkundekring Onsenoort, SBNB, Werkplaats de Gruyter tot de betrokken scholen en gemeenten in het GOL-gebied. Een ander mooi meerjarig project is het droneonderzoek van Avans-studenten naar de ontwikkeling van vegetatie in de Loonse en Drunense duinen. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Ook RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Natuurmonumenten waren betrokken. En we zijn heel trots op het kennis- en innovatietraject in de gemeente Deurne met de Atlas en RIVM. Met al deze mooie projecten hebben we echt een impuls kunnen geven aan de samenwerking met hogescholen en maatschappelijke organisaties.”

Waar ziet u de extra waarde van de Atlas voor de provincie?

“De Atlassen kunnen de provincie helpen om breed, diep en rond te kijken. De Atlas Leefomgeving is een soort Bijbel om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de leefomgeving. Waar is de milieudruk te hoog en wat zou je kunnen doen om deze druk te verminderen? De Atlassen bieden onafhankelijke en betrouwbare informatie die voor iedereen toegankelijk is. De Omgevingswet bepaalt dat burgers moeten kunnen meedoen met beleid- en besluitvormingsprocessen. De Atlas kan bijdragen aan een gelijkwaardiger kennisniveau. Dan kunnen burgers echt mee praten.”

Waarom is de focus op de burger belangrijk?

“Burgers willen steeds meer betrokken zijn bij de inrichting van hun leefomgeving. Ze gaan zelf op zoek naar informatie over hoe het ervoor staat. En ze stellen goede en kritische vragen aan onder meer de overheid wat er in die omgeving gebeurt. De Atlas kan helpen om aan de juiste informatie te komen.” 

Waar ziet u een uitdaging?

“Hoe breng je al die rijke informatie over de leefomgeving naar de burger toe? En hoe stel je deze informatie zo beschikbaar dat mensen er echt iets mee kunnen? Dat kan door informatie laagdrempelig en begrijpelijk aan te bieden. De Atlas Leefomgeving is pas vernieuwd. Zo is onder andere de kaartviewer toegankelijker geworden. Dit is een mooie stap. De ambitie is immers om de Atlas toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. Maar er zijn nog wel wat stapjes te maken. Op de Atlas Werkconferentie hoorde ik mooie plannen om de Atlas Leefomgeving nog beter en toegankelijker te maken.”

Hoe ziet u de toekomst van de Atlas?

“Dat de Atlas van en voor iedereen wordt. Hoe mooi is het als straks schoolkinderen, wijkbewoners en studenten van hogescholen de Atlas allemaal weten te vinden? En ze allemaal de Atlas kunnen gebruiken voor hun eigen doel? Dat zou ik over tien jaar graag zien!"