Bord voor fietsers met op achtergrond typisch Nederlands landschap met molens

De provincie Utrecht lanceerde op maandag 16 december 2019 de prijsvraag 'Het Fietspad van de Toekomst'. Zij daagt mensen uit mee te denken om inventieve oplossingen te verzinnen om het fietsen sneller, comfortabeler, leuker en veiliger te maken. Doe ook mee, en gebruik de Atlas Leefomgeving als inspiratiebron.

Fietsen is één van de meest milieuvriendelijke manieren om je te verplaatsen. Bovendien is fietsen gezond. De factsheet 'Stimuleren van fietsen' op gezondeleefomgeving.nl zet alle gezondheidsvoordelen en feiten over fietsen op een rij. Zo maken actieve fietsers 18 procent minder kans op depressieve klachten. Ook hebben zij een lager risico op hart- en vaatziekten en slapen zij vaak beter. Uit onderzoek blijkt dat mensen er ook baat bij hebben om voor korte afstanden de fiets te pakken in plaats van de auto. Hun levensverwachting kan wel tot 3 tot 14 maanden toenemen.  

Fietsen helpt ook bij het terugdringen van het klimaatprobleem. Volgens de factsheet leggen we in Nederland elk jaar 15,5 miljard kilometer af per fiets. Daarmee besparen fietsers een jaarlijkse uitstoot van ongeveer 2,3 megaton CO2, 1 kiloton NOx en circa 0,15 kiloton fijnstof. Dat zouden auto’s jaarlijks uitstoten bij hetzelfde aantal kilometer per auto. Allemaal mooie redenen om meer mensen op de fiets te krijgen. Een voorwaarde is wel de aanwezigheid van veilige en aantrekkelijke fietspaden.

Fietspad van de Toekomst

Stel: zonnepanelen zouden het wegdek van een fietspad in de donkere avond of nacht verlichten? Of tijdens een heftige regenbui kun je schuilen én je mobiel opladen in een speciaal daarvoor ontworpen laadhokje? Hoe mooi zou het zijn als er meer ruimte voor de fietser komt, en fietsen veiliger wordt? Daar droomde Erwin Kamp van, zelf fervent fietser, en Statenlid en oud-raadslid van de Utrechtse Heuvelrug. Uit eigen ervaring weet hij hoe onveilig je soms als fietser bent. Dat kan en moest beter.

Daarom maakt Kamp zich al jaren sterk voor het Fietspad van de Toekomst. Deze route van bijna 50 kilometer gaat grotendeels langs de N225 en verbindt de universiteiten van Utrecht en Wageningen. De provincie Utrecht wil van dit fietspad een proeftuin maken voor allerlei (technische) innovaties op fietsgebied. Niet toevallig liggen veel kennisinstituten als het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), TNO en Wereldnatuurfonds langs de route.   

Denk mee met de provincie Utrecht

Op de website Fietspadvandetoekomst.nl staat hoe belangrijk de initiatiefnemers het vinden dat iedereen kan meedenken en meepraten over de fietsroute. Via een prijsvraag nodigt de provincie Utrecht nu iedereen uit om voor deze fietsroute vernieuwende ideeën te bedenken. Hoe kan het fietsen sneller, comfortabeler, veiliger en leuker worden? Oplossingen van alle soorten en maten zijn welkom. Van een slimme technologie tot een sociaal idee, of een interessante toevoeging aan het fietspad.

Iedereen kan meedoen: zowel particulieren als bedrijven. Bedrijven maken kans op 50.000 euro aan innovatiebudget om hun innovatieve oplossingen te ontwikkelen en op of langs het Fietspad van de Toekomst te testen. Particulieren verdelen samen 5000 euro aan prijzengeld. Ook maken zij kans op een elektrische fiets of de uitvoering van hun idee in de praktijk.

Doe inspiratie op met Atlas Leefomgeving

Droomt en denkt u mee over hoe we het fietsen vlotter, veiliger en comfortabeler kunnen maken? Gebruik de Atlas Leefomgeving voor inspiratie. Een van de criteria is of het idee helpt om op een leuke manier verbinding te maken tussen de natuur, cultuur en geschiedenis in het gebied. Kijk op onze kaart Fietsnetwerken hoe u de route met de omgeving kunt verbinden. Combineer deze kaart bijvoorbeeld met de kaarten Buitenplaatsen, Rijksmonumenten of Stads- en dorpsgezichten (zie de kaart hieronder). Kijk waar u de route kan verbinden met cultuur en geschiedenis die het omliggende gebied rijk is. Of maak een mooie verbinding met de omliggende natuur. Kijk op onze kaarten Natura 2000-gebieden, Nationale Parken en Stiltegebieden om inspiratie op te doen. Of ontwerp een Schone lucht-route op basis van onze fijnstof- en stikstof-kaarten.
 

Fietspad van de Toekomst in combinatie met kaarten Buitenplaatsen, Rijksmonumenten en Stads- en dorpsgezichten


Doe mee!

De inschrijving is nu open. Iedereen kan ideeën indienen tot en met 3 februari 2020. Kijk voor meer informatie op de website Goedopweg.nl. Het Atlas-team wenst iedereen alvast veel ontwerpplezier! Op 9 maart 2020 maakt de organisatie tijdens een feestelijke prijsuitreiking de winnaars bekend.   

Over het Fietspad van de Toekomst

Het Fietspad van de Toekomst is een initiatief van de provincie Utrecht en Goedopweg. In Goedopweg werken provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht.