Gebouw met water waar de letters GLOBE dag op staan met de datum 4 april 2019 en de locatie Museon

De jaarlijkse GLOBE-dag vindt plaats op 4 april 2019 in het Museon in Den Haag. Leerlingen doen GLOBE-metingen in de schoolomgeving en leren om zelf onderzoek te doen.

Leerlingen doen met GLOBE metingen in de schoolomgeving en leren zo zelf onderzoek te doen en dragen gelijk bij aan meer kennis over natuur en milieu. Op de GLOBE-dag laten wetenschappers, docenten en leerlingen je ervaren hoe het is om mee te doen met GLOBE.

Waar?

GLOBE heeft dit jaar voor het Museon als locatie gekozen. De tentoonstelling One Planet van het Museon heeft veel raakvlakken met de GLOBE-onderzoeken. Er zijn onder andere speciale exposities over waterkwaliteit en bodem.

Voor wie?

De dag is bedoeld voor docenten en technische onderwijsassistenten in de bètavakken en aardrijkskunde. Het programma sluit aan bij onder andere de volgende thema's: leren onderzoeken (PWS, PO), internationalisering, duurzaamheid en tweetalig onderwijs. De dag is zowel geschikt voor ervaren GLOBE docenten als personen die zich op het programma willen oriënteren. Ook organisaties die bij willen dragen aan de verspreiding van GLOBE zijn van harte welkom.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en een aanmeldformulier kijk op GLOBE Nederland.