Flat met op de voorgrond speeltuin met spelende kinderen

Doe mee aan onze ontwerpwedstrijd! Challenge: de beleidsmaker die de gezondheid van inwoners in een wijk wil verbeteren.

De Atlas Leefomgeving biedt een schatkist aan relevante en betrouwbare informatie en kaarten over de (kwaliteit van) onze leefomgeving. Voor beleidsmakers, burgers en bedrijven biedt de Atlas Leefomgeving vele mogelijkheden, maar die mogelijkheden zijn niet altijd bekend. Onze informatie kan gebruikersvriendelijker worden gepresenteerd. Daarom organiseren we een ontwerpwedstrijd.

logo ontwerpwedstrijd

Het leuke van de Atlas Leefomgeving is dat onze gebruikers zelf aan de knoppen kunnen zitten om inzicht op te doen, kaarten kunnen embedden en downloaden om hun ambities te concretiseren of anderen van hun ambities te overtuigen. Wij dagen je uit om je in te leven in een gebruiker van de Atlas. Daartoe hebben we een aantal gebruikersperspectieven (challenges) bedacht.

Deze gebruikersperspectieven kun je gebruiken als uitgangspunt voor je ontwerp. Aan jou de uitdaging een ontwerp te maken voor een van deze gebruikersperspectieven.

Challenge: de beleidsmaker met gezondheidsambities in een wijk

Stel, een beleidsmaker bij een gemeente wil de gezondheid van inwoners in een wijk verbeteren. Daarbij wil hij/zij de leefomgeving als uitgangspunt nemen. Want je kunt de  gezondheid van bewoners bevorderen door een wijk gezond in te richten. Hoe zou je een (voorbeeld)pagina kunnen maken voor beleidsmakers waarin duidelijk wordt hoe zij de Atlas Leefomgeving kunnen gebruiken om hun gezondheidsambities in een wijk concreet te maken?

Een eerste aanzet. Als je een bepaalde leefomgeving gezonder wil maken, is het handig om eerst een beeld te geven/krijgen van hoe (on)gezond die leefomgeving nu is. Zo kun je denken aan een kaartviewer met Atlas-kaarten die een beeld geeft hoe de wijk scoort op gezondheidsthema's als luchtkwaliteit, hittestress en geluidshinder. Deze kun je afzetten tegen andere wijken om zo duidelijk te maken waarom er juist in deze wijk iets moet gebeuren. Maar wat moet er gebeuren? Ook daar kun je met de Atlas creatief mee aan de slag vanuit verschillende perspectieven. Bijvoorbeeld vanuit planvorming: op welke plekken in de wijk is meer groen nodig om verkoeling te brengen? En zijn er genoeg groene verbindingen en zo nee, waar zijn die mogelijk? Want een hardlooproute in een gebied waar de luchtkwaliteit heel slecht is, is net iets minder gezond. Maar ook participatie: want als inwoners zien waar het in hun wijk aan schort op een kaart, zijn ze eerder geneigd om zelf iets te doen, zoals tuintegels vervangen door groen.

Er zijn tal van gezonde ambities die je kunt concretiseren met onze kaarten.  Aan jou dus de uitdaging een ontwerp voor een pagina te maken waarin duidelijk wordt hoe beleidsmakers de Atlas Leefomgeving kunnen gebruiken om hun gezondheidsambities te concretiseren. Een voorbeeld? Zie de pagina Check je plek: adem ik schone lucht? Dit is slechts een voorbeeld. Je mag helemaal los gaan met je creativiteit!

Aan de slag?

Lees op onze wedstrijdpagina Ontwerp de nieuwe Atlas Leefomgeving hoe je mee kunt doen. Daar vind je ook de andere challenges. Je mag uiteraard ook zelf een gebruikersperspectief bedenken. Wij zijn benieuwd naar je ontwerp. Doe je mee?   
 

Inspiratie opdoen?

Lees het interview Atlas-kaarten geven inzicht bij Stadsvisie Ede met de gemeente Ede, waarin Atlas-kaarten zijn gebruikt om meer aandacht te geven aan de regionale situatie.