Vliegtuig vliegt laag over huizen

Samen Meten organiseert samen met andere partners op woensdag 24 april de eerste Nationale Geluidmeetdag. Iedereen kan op deze dag met een app geluid meten en de beleving ervan doorgeven. Met de data willen de partijen inzichtelijk maken hoeveel last mensen ervaren van omgevingsgeluid. Doe je mee? 

Geluid kun je niet zien en hierdoor is geluidshinder een onzichtbaar probleem, dat te weinig aandacht krijgt in Nederland. We wonen door de toegenomen verstedelijking steeds dichter bij elkaar. Hierdoor ontstaat meer hinder van bijvoorbeeld buren, weg- en vliegverkeer, warmtepompen en bouwwerkzaamheden. 

Met de Nationale Geluidmeetdag willen Samen Meten (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)), Klankbord.nu en het Algemeen Dagblad achterhalen hoeveel last mensen ervaren van omgevingsgeluid. Maar ook zijn ze benieuwd of deze geluidsmetingen en de hinder die mensen via de app opgeven meer inzicht geven in de oorzaken daarvan. Samen Meten gaat proberen of zij de gemeten geluidsniveaus nog dezelfde dag op het dataportaal van Samen Meten kan laten zien.

Meedoen met je telefoon

Je kunt meedoen met een app op je telefoon. De app kun je alvast downloaden via de website klankbord.nu of nationalegeluidmeetdag.nl. Op woensdag 24 april krijg je dan een pushbericht om te gaan meten. Je mag net zo vaak meedoen als je wilt. Het is het mooiste als je op twee (of meer) plekken die duidelijk verschillend klinken, gaat meten. Een analyse van de resultaten door Soundapraisal wordt nog voor de zomer gepubliceerd op klankbord.nu.

Samen Meten ondersteunt geluidmetingen

Geluidoverlast kan een grote invloed hebben op je gezondheid. Samen Meten van het RIVM ondersteunt daarom mensen die zelf geluid willen meten. Deze metingen vind je op het Samen Meten dataportaal onder geluid. Er komen steeds meer van deze geluidmeetpunten bij. De metingen met de app op je telefoon komen op een aparte plek: samenmeten.rivm.nl/nationalegeluidmeetdag

Meer informatie?