Auto's rijdend op de snelweg A50

Geluid door wegverkeer is de belangrijkste bron van geluidhinder. In de Atlas Leefomgeving vind je kaarten waarop geluid door rijkswegen en treinverkeer in beeld wordt gebracht. Bekijk je eigen stad, vergelijk met andere steden, onderzoek of stiltegebieden niet doorsneden worden. Misschien ontdek je knelpunten of aanknopingspunten om een gesprek over geluidsproblematiek aan te gaan.

Doel: terugdringen geluidshinder

De kaarten komen voort uit een Europese verplichting. De European Noise Directive (END) beschrijft de gemeenschappelijke aanpak om schadelijke effecten van omgevingslawaai te voorkomen, vermijden en/of verminderen. Elke vijf jaar worden er hiervoor nieuwe geluidskaarten opgesteld. Het gaat daarbij om een jaargemiddelde geluidsbelasting in contouren van 5 decibel tussen 55 en 75 dB. Op basis van deze geluidskaarten worden onder andere actieplannen gemaakt met daarin maatregelen om geluidhinder tegen te gaan. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om plaatsing van geluidsschermen of isolatie van woningen. De kaarten zijn openbaar beschikbaar, onder andere in de Atlas Leefomgeving.

Bekijk de stad

Als voorbeeld van het gebruik van deze geluidskaarten tonen we de stad Tilburg. We hebben twee kaarten gecombineerd: geluid van wegverkeer op rijkswegen en het geluid van treinverkeer. Druk je op het vinkje van de legenda dan kun je de kaart tijdelijk onzichtbaar maken. Daardoor kom je erachter dat de bovenste lijn de trein-dB's aangeeft.

Kaart: geluid van wegverkeer op rijkswegen en het geluid van treinverkeer

In één oogopslag is te zien welke buurten de meeste geluidbelasting ondervinden en op welke plekken stapeling van geluid plaatsvindt. De treincontouren zijn wat hakkelig; dat wordt deels veroorzaakt door de naastliggende geluidsschermen. Bij verder inzoomen op het westelijke deel van de spoorlijn, kunnen meer details worden verkregen. Je ziet duidelijker dat er afscherming op bepaalde delen plaats vindt. Let op, verder inzoomen op woningniveau brengt onnauwkeurigheden met zich mee.

 

Knelpunten?

Stiltegebieden

Nu kun je gaan ‘spelen' met deze kaarten. En andere combinaties maken. Zet eens een kaart op met geluid van rijkswegen, geluid van treinverkeer en Natura 2000-gebieden (even geduld hierbij, de kaart heeft een moment nodig om goed en volledig te laden). Scroll door Nederland, zie alle spaghetti-lijnen lopen en zoek bijvoorbeeld plekken waar wegen een natuurgebied doorsnijden. In ons land gebeurt dat uiteraard vaak. Soms wordt daarbij de verbinding deels hersteld door een wildviaduct.

Misschien interessanter is de combinatie met stiltegebieden. In die gebieden zijn alleen geluiden toegestaan die bij het instandhouden en gebruiken van het gebied horen. Oké, geluiden van vliegtuigen, motoren en brommers hebben we niet op de kaart staan, net zo min als de bijdrage van de windrichting en -sterkte die toch ook een deel van het geluidsniveau bepalen. Maar, de kaart geeft wel een eerste inzicht. Zijn er misschien plekken waar een rijksweg of spoorweg een stiltegebied doorsnijdt? 

Iets interessants gevonden op deze geluidskaarten? Laat het ons weten. Wij zijn altijd benieuwd naar nieuwe inzichten en naar het gebruik van kaarten die in de Atlas staan. Wij zijn te bereiken via: atlasleefomgeving@rivm.nl