Moeder en kind op de fiets door een straat in een woonwijk

Er komen geregeld vragen, tips en opmerkingen binnen bij het Atlasteam. Zoals een mevrouw die vraagt wat de gezondste plek van het land is.

De Atlas levert informatie gegroepeerd in thema's aan, onder andere luchtkwaliteit, geluid, bodem en water. Achtergrondpagina's handelen over de gezondheidseffecten en het beleid dat op het onderwerp wordt gevoerd. De bijbehorende kaarten worden aangeboden in een digitale bibliotheek. Iedereen kan in deze bibliotheek kaarten uitzoeken en bekijken. Bijvoorbeeld kaarten die informatie geven over geluidhinder, fijnstof, overstromingen, kwetsbare objecten of lichthinder. Waar dat handig is, kunnen kaartlagen gecombineerd worden voor nog meer inzicht. En iedereen kan deze opendata tot zich nemen en gebruiken. Particulieren, gemeenten, belangenorganisaties, adviesbureaus of wie dan ook.

Ik heb astma, waar kan ik het beste wonen?

Veel mensen maken zich zorgen over hun gezondheid en daar kan ook de leefomgeving een rol in spelen. De vele activiteiten in ons kleine land hebben gevolgen op velerlei vlakken. Wonen, transport, bedrijvigheid, landbouw, recreatie, alles heeft effect op ons. Die effecten zijn niet op alle plekken en in alle regio's even groot.  Om sommige effecten te vermijden, zou je kunnen verhuizen naar een andere plek.

Zo kwam eerdere deze maand een mail binnen van een dame die vanwege gezondheidsredenen graag zou willen verhuizen. Zij woont op dit moment in een grote stad, heeft astma en het gevoel dat deze longziekte door de luchtvervuiling erger is geworden.

De Atlas geeft geen advies bij dit soort vragen, maar kan wel inzicht bieden in de kaarten en informatie die zij zou kunnen bekijken. Via onze helpdesk hebben we haar gewezen op de luchtkwaliteitskaarten (fijnstof en stikstofdioxide) en op de groenkaarten. Immers, een groene omgeving wordt in verband gebracht met een goede gezondheid. De groenkaarten bestaan uit struiken, bomen en lage vegetatie. Als je die drie elementen combineert, krijg je een kaart die het groen in Nederland fraai in beeld brengt.

Als je deze kaarten bekijkt én de informatie op de achtergrondpagina's leest, zou je voor wat betreft luchtkwaliteit vooral naar gebieden moeten kijken die ver van drukke wegen afliggen, ver van intensieve landbouwregio's en ver van (agglomeraties van) grote steden en industriezones. Als er dan ook nog flink wat groen aanwezig is, zou de combinatie ideaal moeten zijn. Gebieden als Drenthe, Friesland, de Veluwe en delen van Zeeland komen dan bijvoorbeeld in beeld. Als een gezonde luchtkwaliteit voor iemand van doorslaggevend belang is, kan dit een overweging zijn om te verhuizen.

Vragen, tips en verzoeken kunnen naar ons

Een van de doelen van de Atlas is om gebruikers een handelingsperspectief te bieden. Door middel van de Atlasinformatie kan voornoemde vragenstelster verder met haar zoektocht naar een oplossing. Hebt u ook een vraag aan of een tip voor de Atlas Leefomgeving? Graag horen we die. Met uw opmerkingen kunnen we de Atlas steeds geschikter maken voor onze gebruikers. Stuur ons een mail via het contactformulier. U kunt ook eerst bij veelgestelde vragen kijken, mogelijk staat uw vraag daar al tussen.