PFAS

Nieuwe kaarten geven een overzicht van de meetlocaties en de gemeten gehalten in grond van de PFAS stoffen PFOS en PFOA. Deze gegevens zijn gebruikt voor de afleiding van de definitieve achtergrondwaarden PFAS in landbodem. Een achtergrondwaarde geeft aan hoeveel PFAS er al in de bodem zit op plekken waar geen vervuilingsbron is (relatief onbeinvloede locaties). Ook zijn de gegevens die door derden met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn gedeeld opgenomen in een aparte kaart.

PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet in het milieu voor. PFAS hebben handige eigenschappen. Ze zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend. PFAS zitten in verschillende producten. Zoals in smeermiddelen, voedselverpakkingen, blusschuim, antiaanbaklagen van pannen, kleiding, textiel en cosmetica. Ook worden ze gebruikt in verschillende industriële toepassingen en processen. Door het gebruik van deze producten, door fabrieksemissies en incidenten zijn PFAS in het milieu terechtgekomen. PFAS breken niet af en zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in het grondwater. PFAS kunnen een negatief effect hebben op het milieu en de gezondheid van mensen. Het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet onderzoek naar de risico’s van PFAS voor de gezondheid en het milieu.

Concentraties PFAS in Nederlandse grond

Tot voor kort wisten we niet hoeveel PFAS er in Nederland in de grond zit. Ook niet op plekken waarvan we veronderstellen dat de grond relatief schoon is. Een achtergrondwaarde is nodig om te kunnen bepalen of grond mag worden verplaatst. Voldoen grond en bagger aan de achtergrondwaarden, dan mogen ze zonder meer worden verplaatst. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van I&W de achtergrondwaarden voor PFAS bepaald. 

Kaart brengt definitieve achtergrondwaarden in beeld

In acht nieuwe kaarten  ziet u de meetlocaties voor de afleiding van de definitieve achtergrondwaarden van PFOS en PFOA in landbodem. Deze kaarten kwamen tot stand met data die zijn gebruikt voor het RIVM rapport: Achtergrondwaarden perfluoralkylstoffen (PFAS) in de Nederlandse landbodem. De definitieve achtergrondwaarden geven de bovengrens aan van de concentraties van PFAS-stoffen PFOS en PFOA die in de bodem zonder direct aanwijsbare bron kunnen worden aangetroffen. In de kaart PFAS - Meetlocaties definitieve achtergrondwaarden  zijn ook de locaties opgenomen die door derden met het RIVM gedeeld zijn, maar die niet zijn gebruikt voor de afleiding van de definitieve achtergrondwaarden. Voor elk van deze locaties zijn ook de meetwaarden van de afzonderlijke PFAS-stoffen te zien. Klik op de i-knop links in het scherm en klik vervolgens op een meetlocatie in de kaart om de meetwaarden op een locatie te zien.

Kaarten meetlocaties PFAS die gebruikt zijn voor afleiding achtergrondwaarden:

Meetlocaties PFOA – ondiep, onbeïnvloed

Meetlocaties PFOS – ondiep, onbeïnvloed

Kaarten meetlocaties PFAS :

Meetlocaties PFOA – diep, onbeïnvloed

Meetlocaties PFOA – ondiep, beïnvloed

Meetlocaties PFOA – diep, beïnvloed

Meetlocaties PFOS – ondiep, beïnvloed

Meetlocaties PFOS – diep, beïnvloed

Meetlocaties PFOS – diep, onbeïnvloed

PFAS - Meetlocaties definitieve achtergrondwaarden

Tijdelijke achtergrondwaarden

Voordat het onderzoek naar de definitieve achtergrondwaarden afgerond was heeft het RIVM eind 2019 tijdelijke achtergrondwaarden voor PFAS afgeleid. Hiervoor is ook de kaart PFAS – meetlocaties tijdelijke achtergrond waarden  in de Atlas Leefomgeving opgenomen. Deze kaart kwam tot stand met data uit het RIVM-advies: Tijdelijke landelijke achtergrondwaarden bodem voor PFOS en PFOA.

Meer informatie?

 Vragen en antwoorden over PFAS op de onderwerppagina over PFAS op de website van het RIVM.