De GLOBE-dag vindt op dinsdag 27 maart plaats op de Wageningen Universiteit. Kom ook en maak van uw leerlingen echte onderzoekers!

Het internationale GLOBE-netwerk bestaat uit 31.000 scholen die onderzoek doen naar natuur en milieu in samenwerking met wetenschappers van KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research) en NASA. Leerlingen onderzoeken bodem, water, natuur en atmosfeer in hun eigen schoolomgeving. Zo raken ze betrokken bij uitdagingen en kansen rondom milieu en duurzaamheid en helpen ze wetenschappers met hun onderzoek.

Wat staat op programma?

Op de GLOBE-dag op dinsdag 27 maart vertellen wetenschappers en ervaren GLOBE-docenten hoe scholieren uit het voortgezet onderwijs kunnen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Ook geven ze workshops over thema's als Levende bodem, Weer en klimaat en de GROW-app. Ervaren docenten geven handvaten om GLOBE in de klas in te kunnen passen.

Voor wie?

De GLOBE-dag is bedoeld voor GLOBE-leden, medewerkers van ondersteunende organisaties zoals NME-techniekcentra en docenten (in opleiding) die hun professionele vaardigheden op het gebied van onderzoeksvaardigheden, internationalisering en duurzaamheid willen ontwikkelen.

Ook naar de GLOBE-dag?

Kom ook en meld u aan op de website van GLOBE-Nederland. Attendeer ook leraren in het voortgezet onderwijs op deze dag. Het biedt hen mooie kans om meer te leren hoe zij GLOBE kunnen inzetten binnen hun eigen lesprogramma.