Persoon laat honden uit in de uiterwaarde

Met het hoge water van de afgelopen dagen komt het risico op natte voeten voor sommigen steeds dichterbij. Bekijk onze nieuwe kaarten voor meer informatie!

Begin 2017 bood de Atlas Leefomgeving drie verschillende overstromingskaarten aan. De drie kaarten gaven cumulatief de kans op een overstroming weer: van een kleine kans op overstromen tot een grote kans. Onze gebruikers vonden deze kaarten echter toch te ingewikkeld om direct het risico goed in te kunnen schatten. Na goed overleg met onze experts presenteren we daarom twee nieuwe kaarten: de maximale waterdiepte bij een overstroming kaart en de kaart met droge verdiepingen.

Waterdiepte

Kaart: maximale waterdiepte bij overstroming

Op de eerste kaart zie je naar welke hoogte het water maximaal kan stijgen bij een overstroming vanuit zee, meren of de grote rivieren (primaire keringen). De overstromingskaart gaat over een doorbraak van een primaire kering, dus over een overstroming uit zee, de meren of de grote rivieren. De uiterwaarden en de droogmakerijen zijn buiten beschouwing gelaten. De achterliggende reden is dat de uiterwaarden bij de rivierbedding horen (en dus mogen overstromen) en om de droogmakerijen regionale keringen liggen die het water tegenhouden. Hoe hoog het water komt, hangt af van de waterstand en de plek van de dijkdoorbraak. Rijkswaterstaat stelde de kaart samen aan de hand van de set overstromingsscenario's die in het Deltaprogramma zijn gehanteerd bij het afleiden van de nieuwe waterveiligheidsnormen.

Droge verdiepingen

Op de tweede nieuwe kaart zie je in welke gebouwen je wel en niet kunt schuilen in het geval van een (dreigende) overstroming. Zo toont de kaart de gebouwen met minstens één droge verdieping bij een overstroming en de gebouwen zonder droge verdieping die bij een overstroming zelfs geheel onder water kunnen komen te staan. Je eerste ingeving bij een dreigende overstroming zegt dat je het risicovolle gebied uit wilt. Maar massale evacuatie leidt vaak niet tot de veiligste omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan lange files, waarbij mensen overvallen kunnen worden door het water met nare gevolgen. Je kunt dus beter uitwijken naar hoge gebouwen in je directe omgeving. Maar dan moet je wel weten waar die liggen en dat zie je op onze kaart. Dit kan veel stress vooraf wegnemen.

Kaart: gebouwen met minstens één droge verdieping bij overstroming

Wat is het gevaar?

Waterveiligheid blijft natuurlijk een actueel onderwerp. Een overstroming is namelijk niet alleen een gevaar voor de inwoners van Nederland, er ontstaat ook zeer grote economische schade. Zo lopen huizen en gebouwen waterschade op, worden bedrijven gesloten en moeten vervoerders omrijden. Gelukkig komen overstromingen in Nederland niet vaak voor. Hoog water vanuit de rivieren zien we vaak ruim van tevoren aan komen. Daarnaast wordt Nederland steeds bewuster van het natuurlijk evenwicht van rivieren en de ruimte die daarvoor nodig is. Programma's als Ruimte voor de Rivier koppelen meer ruimte voor het water ook meteen aan een aantrekkelijke leefomgeving. Dat is win-win: de bewoners van riviergebieden zijn beter beschermd tegen overstromingen én de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied neemt toe.

Niet alleen het hoge rivierwater is veel in het nieuws. In de eerste week van januari werden alle vijf de stormvloedkeringen gesloten die ons land beschermen tegen de zee. Een primeur, want dit gebeurde nooit eerder. Zo zie je maar weer dat er elke dag aan de (water)veiligheid van Nederland wordt gewerkt.

De nieuwe kaarten zijn onder twee thema's van de Atlas te vinden, namelijk Water en Veiligheid. Daarmee zijn de kaarten een goed voorbeeld van de vaak themaoverstijgende onderwerpen waarover de Atlas informatie biedt.