Kaart van Nederland met kleur van rood naar blauw die staat voor bodemdaling

We luiden het nieuwe jaar in met een aantal nieuwe kaarten. Want we hebben niet stilgezeten. De kaart Bodemdaling brengt voor het eerst in heel Nederland de bodemdaling in beeld. En de bijzondere samenwerking met het Mulier Instituut leidde tot de kaart Zwembaden in Nederland. Lees snel verder welke nieuwe kaarten u kunt bekijken en combineren

Nieuwe kaart bodemdaling in Nederland

Het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatie (NCG) lanceerde onlangs met Deltares, TNO-GDN en Wageningen Environmental Research de eerste actuele Bodemdalingskaart in Nederland. De kaart Bodemdaling in Nederland is in de Atlas Leefomgeving opgenomen als gecombineerde kaart van de diepe en ondiepe bodemdaling in Nederland. De kaarten Bodemdaling in de diepe ondergrond en Bodemdaling in de ondiepe ondergrond zijn apart opgenomen.

Zwembaden in Nederland

De bijzondere samenwerking met het Mulier Instituut leidde tot de unieke kaart Zwembaden in Nederland, die speciaal voor de Atlas Leefomgeving is gemaakt. Deze kaart geeft een overzicht van de zwembaden in Nederland waar kan worden gerecreëerd en gesport. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het soort zwembad. Met blauwe stippen worden de openbare zwembaden weergegeven, met rode stippen de besloten zwembaden en met gele stippen de semi-openbare zwembaden. Als het type zwembad onbekend is, wordt dit weergegeven met een grijze stip.

Fundering

De droogte van het afgelopen jaar heeft de funderingsproblematiek bij het grote publiek bekend gemaakt. Door het zakken van grondwaterstanden kunnen houten funderingen worden blootgesteld aan zuurstof. Duurt dit te lang, dan kan paalrot ontstaan waardoor funderingen onbetrouwbaar worden. Het Ministerie van Economische Zaken heeft aandachtsgebieden in kaart gebracht. Kijk of uw woning in een aandachtsgebied voor funderingsproblematiek ligt.

Overige kaarten

Naast bovengenoemde nieuwkomers is ook een aantal basiskaarten geactualiseerd. Zoals de kaart Grenzen Omgevingsdiensten die een beeld geeft van de exacte grenzen van de 29 omgevingsdiensten (uitvoeringsorganen onder verlengd lokaal bestuur) over 2018. En nieuw is  de kaart Bouwjaar panden (BAG) die het bouwjaar van panden in Nederland weergeeft. Het bouwjaar kan veel zeggen over de staat van de woning. Het geeft een indicatie wat de bouwkwaliteit is en of de woning goed geïsoleerd is. Ook is het een indicatie of mogelijk asbest is gebruikt als bouwmateriaal.

Het thema Veiligheid is een kaart rijker over Bovengrondse hoogspanningslijnen met indicatieve magneetveldzone gemaakt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).