Bovenaanzicht van een natte koeltoreninstallatie boven op een gebouw

Begin dit jaar organiseerde Atlas Leefomgeving de digitale workshop Herken natte koeltorens met kunstmatige intelligentie. Die workshop organiseerde het Atlas-team voor medewerkers van Omgevingsdiensten.  Atlas-medewerkers gingen in op de tool waarmee mogelijke natte koeltorens met kunstmatige intelligentie ontdekt konden worden op hoge resolutie luchtfoto’s. De workshop werd druk bezocht. Wat leverde het op?

Het kunstmatige intelligentie-model om natte koeltorens te herkennen op hoge resolutie luchtfoto’s leverde een lijst op met objecten. Deze hebben een (grote) kans om een koeltoren te zijn. Elke Omgevingsdienst kreeg de kans om de lijst door te lopen. Zo konden ze beoordelen of het echt om een natte koeltoren ging.

Z
o’n 15 Omgevingsdiensten maakten hier gebruik van. Bij zo’n 5% van de objecten bleek het zeer waarschijnlijk om een natte koeltoren te gaan. Dit moet nog in het veld worden gecontroleerd. Als het inderdaad om natte koeltorens blijkt te gaan, kunnen de nieuwe locaties op de kaart worden gezet. Zo krijgen we een completer beeld van de natte koeltorens in Nederland.

Waarom natte koeltorens opsporen?

Natte koeltorens kunnen bij onvoldoende onderhoud of onjuist gebruik legionellabacteriën via de lucht verspreiden. Daarmee vormen ze een risico voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat natte koeltorens opgespoord worden en op de kaart worden gezet. Dan kunnen Omgevingsdiensten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en bij een uitbraak van legionellose (veteranenziekte) sneller in actie komen. En daarmee méér zieken voorkomen. 

Check de
Natte Koeltorens-kaart op Atlas Leefomgeving voor een overzicht van bevestigde natte koeltorens.