Samen meten uitsnede website

Steeds meer mensen meten zelf de luchtkwaliteit. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een 'samen meten' portaal om de resultaten met elkaar te delen. Eind maart is dit portaal vernieuwd.

Wat is er nieuw? U ziet aan de kleuren van de bolletjes nu gelijk hoe hoog de meetwaarden zijn. In één oogopslag krijgt u zo een indruk van de luchtkwaliteit op dit moment. Ook kunt u nu direct focussen op uw eigen gemeente (zie het witte blok linksonder). Als er tien of minder meetpunten in beeld zijn (eventueel door verder in te zoomen en te schuiven) dan verschijnt er een window met alle meetwaarden in 1 grafiek. Zo kunnen de resultaten onderling vergeleken worden.

Let op:

De nieuwe versie werkt alleen niet met Internet Explorer.

Meer informatie?

Lees het volledige nieuwsbericht op Samenmeten.rivm.nl.