Teek op huid

Je hoort steeds vaker dat iemand door een teek is gebeten. Volgens cijfers van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) overkomt dit ruim 1 miljoen mensen per jaar. Ongeveer 2 tot 3 op de 100 mensen krijgen de ziekte van Lyme na een tekenbeet. Dit zijn zo’n 27.000 mensen per jaar. Per jaar zijn er 1000 tot 2500 mensen die langdurig klachten houden.

Al jaren presenteert de Atlas Leefomgeving kaarten met het aantal mensen dat na een tekenbeet met een rode vlek of ring op de huid door de huisarts is gezien. Zo’n vlek of ring is een eerste symptoom van de ziekte van Lyme. Deze zomer voegden we de meest recente gegevens uit 2017 toe aan de Atlas Leefomgeving. Ziehier een trendoverzicht.

Hoeveel mensen, per 100.000 inwoners, na een tekenbeet met een rode vlek of ring op de huid door de huisarts zijn gezien

Toename huisartsenbezoeken na rode vlek of ring op huid

Zeker ten opzichte van 1994 is er sprake van een toename. We kunnen concluderen dat in elk geval steeds meer mensen naar de huisarts gaan met dit eerste symptoom van de ziekte van Lyme. De meeste huisartsbezoeken per hoofd van de bevolking zien we in het Noord-Oosten: vooral in Drenthe, Overijssel en Gelderland.

Huisartsenbezoeken na tekenbeet zonder rode vlek of ring op huid

We presenteren nu ook een kaart van hoeveel mensen met een tekenbeet naar de huisarts zijn gegaan, zónder een rode vlek of ring op de huid. De resultaten van eerdere jaren zijn te vinden op de Atlas Infectieziekten. Zetten we de verschillende jaren op een rij, zien we een toename tot 2009 en daarna niet meer.

Figuur 2: Hoeveel mensen, per 100.000 inwoners, na een tekenbeet door de huisarts zijn gezien

 

Uitgebreide voorlichting

Misschien gaan steeds minder mensen met een tekenbeet naar de huisarts, zolang er geen rode vlek of kring omheen zit. Er is de afgelopen jaren namelijk uitgebreide voorlichting ingezet om mensen zelf te laten checken of ze teken hebben en hoe ze die moeten verwijderen. Let op: mensen lopen de tekenbeet niet altijd op in hetzelfde gebied op als waar ze naar de huisarts gaan. Zo kunnen ze een tekenbeet oplopen tijdens hun vakantie en dan in hun eigen woonplaats naar de huisarts gaan.

Meer informatie?

Tekenradar.nl  geeft een overzicht van het aantal tekenmeldingen in het gebied waar teken opgelopen zijn. Jaarlijks registreren duizenden mensen dat op hun website.