Vliegtuig vliegt laag over huizen

Op dinsdag 12 december 2023 was de Atlas-inspiratiesessie ‘Geluidsdata, waar komen ze vandaan en wat kan jij ermee?’ Dit onderwerp sprak veel mensen aan. Meer dan 100 mensen deden mee met de online inspiratiesessie. Zoveel deelnemers had de Atlas nog niet eerder tijdens een online workshop! 

Mensen wilden graag een kijkje achter de schermen. Ze waren benieuwd naar de data achter de geluidskaarten van de Atlas Leefomgeving. En hoe je daar een kaart van maakt. Dat hoorden we van de deelnemers. Iemand van een GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) vraagt zich af: “Waarom zijn er minder meetpunten in de regio?” Een andere professional wil inspiratie opdoen, omdat diegene net begint te werken op het thema geluid. “Hopelijk helpt deze workshop mij op weg.” Een inwoner hoorde graag meer over hoe je met citizen science hinder op de kaart zet. En er was zelfs iemand die de kerstborrel voor deze bijeenkomst liet schieten. Een diverse groep!

Hoe wordt de geluidkaart gemaakt? 

Akoestisch onderzoeker Lennart Bouma (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) vertelde hoe de Geluid in Nederland-kaart gemaakt wordt. Op deze kaart zie je hoeveel geluid verschillende bronnen bij elkaar opgeteld veroorzaken. Hij legde uit dat achter een geluidskaart miljoenen combinaties zitten van hoe geluid van de bron naar de receptor (punten in de omgeving) gaat. De weerkaatsing van geluid en bijvoorbeeld de plaats van geluidsschermen worden allemaal meegenomen in het model.

Geluidsberekening


Zo wordt de kaart gemaakt. Maar wat kun je er dan mee? Het is uniek dat je op deze kaart geluid van verschillende bronnen ziet, zoals: wegverkeer, treinverkeer of bijvoorbeeld windturbines. Je ziet snel waar in Nederland veel omgevingsgeluid is. Maar je ziet geen piekgeluid (bijvoorbeeld als er net een vliegtuig overkomt), want het gaat om een jaargemiddelde. Wat kun je niet met de kaarten? Het toetsen van geluidniveaus aan de normen, bijvoorbeeld voor 'geluidbelasting op de gevel'. Daar is de kaart niet geschikt voor.  

Geluid in Nederland 2021


Samen meten van vliegtuiggeluid rondom Schiphol 

De Geluid in Nederland-kaart laat dus zien hoe je geluid berekent. Maar wat doe je dan met die piekmomenten waar mensen last van kunnen hebben? Nick en Jeroen meten geluid samen met inwoners. Zij gebruiken niet de modellen waar Lennart mee werkt. Maar zij gebruiken een app en veel geluidsmeters.  Tijdens de inspiratiesessie vertelden zij over hun citizen science-project: Samen Meten van vliegtuiggeluid rondom Schiphol. RIVM ontwikkelde samen met 27 omwonenden een nieuwe manier om de hinder van vliegtuiggeluid in kaart te brengen. De deelnemers deden metingen van geluidniveaus met geluidmeters. Zij deelden in een belevings-app de acute hinder die ze ondervonden.

Door metingen met een app, vluchtgegevens en geluidgegevens te combineren ontstaan nieuwe inzichten. Hierin zie je wel (hinder door) het piekgeluid. Alle gegevens zijn door iedereen te gebruiken.

Heb jij de inspiratiesessie gemist?

Je kunt de presentaties bij en/of de opname van deze inspiratiesessie opvragen via stephanie.wesselink@rws.nl. Houd de workshop-pagina op Atlas Leefomgeving in de gaten voor komende inspiratiesessies.  

 

Meer informatie?