Mensen bekijken dingen op kaart

Op dinsdag 18 juni 2024 organiseerde Atlas Leefomgeving een inspiratiesessie over de do’s and don’ts van een integrale wijkaanpak. Gert Stam, Jeanine Langkamp en Janine Rinsampessy vertelden over de integrale wijkaanpak die zij uitvoerden in de wijk Pittelo. 

Werken wij niet teveel in specialistische kokers en kan het niet samen efficiënter en effectiever? Deelnemers vanuit diverse gemeenten, provincies, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, hogescholen en adviesbureaus waren benieuwd of ze iets konden leren van de integrale aanpak van de gemeente Assen. 
  
Gert, Jeanine en Janine vertelden alle drie vanuit een andere rol binnen het programma over de aanpak in de wijk Pittelo: “Tijdens de integrale wijkaanpak in Pittelo stapten wij uit onze eigen kokers en deden wij het echt samen. Dat werkt niet alleen veel effectiever, maar maakt het programma ook nog eens extra leuk!”

Wat maakt een integrale wijkaanpak effectief?

Gert Stam is de projectleider van de wijkaanpakken. Wat leerde hij van een integrale wijkaanpak? Binnen de wijk stonden vijf  ambities centraal: ontmoeten, meedoen, opgroeien, onderwijs en bewegen, verduurzamen en wonen.

Volgens Gert was het meenemen van de beleving van inwoners en het datagedreven werken succesvol. De gemeente Assen ontwikkelde zijn eigen methodiek voor een wijkaanpak met vier verschillende fases: wijkbeeld, wijkanalyse, wijkagenda en een wijkuitvoeringsplan. 

De belangrijkste les: probeer intern en extern draagvlak te creëren. Bijvoorbeeld door te werken met pilots, waarbij zelfs de raad aangeeft: fouten maken mag!

Voorbeeld uitkomst wijkonderzoek Pittelo

Startpunt: voorbeeld uitkomst wijkonderzoek, met als startpunt de beleving vanuit de inwoner

Hoe zet je AI in bij een integrale wijkaanpak?

Informatiemanager Jeanine Langkamp focuste zich vooral op de wijkagenda. Hoe kun je die maken op basis van data en AI (Artificial Intelligence)? De gemeente Assen werkt al langere tijd met een dashboard ‘Assen in cijfers’. Sinds kort werken zij ook met een AI-gedreven data-analyse. Samen met Clappform bouwde de gemeente Assen een app. Wat betekent dat voor een wijkaanpak? “AI kan de analyses veel sneller uitvoeren dan dat ik dat zelf kan”, aldus Jeanine. ”Daarnaast kan AI met alle data die wij hebben mogelijke effecten voorspellen en monitoren.” Binnen Nederland, en zelfs binnen Europa, is er veel interesse in dit project. 

De belangrijkste ‘do’ volgens informatiemanager Jeanine? Spreek dezelfde taal! Oftewel, probeer met alle betrokken collega’s te bepalen wat je samen wilt weten over een wijk. En op basis van welke data de analyse wordt uitgevoerd.

Voorspellingen AI voor gemeente Assen

Voorspellingen AI voor gemeente Assen

Wat komt er allemaal kijken bij een pilot integrale wijkaanpak?

Ook Janine Rinsampessy is vanuit haar rol als omgevingsmanager heel nauw betrokken bij de pilot in Pittelo. “Het was heel waardevol om door de ogen van bijvoorbeeld een data-analist naar het project te kijken”, vertelde Janine. “Ik werd veel meer uitgedaagd om goed na te denken welke informatie ik nodig heb voor de pilot in de wijk.” 

Eén van de deelnemers vroeg zich af hoe de gemeente Assen een diverse groep inwoners betrekt bij de wijkaanpak in Pittelo. Janine gaf aan dat Assen al langer input van inwoners gebruikt bij hun plannen. “Wij sturen niet alleen een uitnodiging, maar gaan ook echt de straat op. Zo deelden wij voorafgaand aan een bewonersbijeenkomst gratis ijsjes uit. En wat bleek: de bewonersbijeenkomst zat vol met een diverse groep inwoners uit de wijk.”

En hoe nu verder? Na de pilotwijk Pittelo zijn Gert, Jeanine en Janine nog niet klaar. De komende jaren gaan ze aan de slag met in totaal zes wijken. Binnenkort komen de eerste wijkscans binnen. En staan zij voor de keuze: welke wijk verdient de volgende integrale wijkaanpak?

Meer weten?

  • Heb jij vragen over het werk voor de integrale wijkaanpak van de gemeente Assen? Projectleider Gert Stam beantwoordt jullie vragen graag per e-mail.
  • Wil jij meer weten over volgende-Atlas inspiratiesessies? Houd de workshop-pagina op Atlas Leefomgeving in de gaten.