Atlas actueel

Het Atlas-team werkt continu om de inhoud van de website te actualiseren en uit te breiden. Zo hebben we recentelijk het thema bodem in een nieuw jasje gegoten. Verder zijn er vier nieuwe luchtkaarten aan de Atlas Leefomgeving toegevoegd, evenals een defensiezonekaart die inzicht geeft in wat wel en niet mag in de buurt van militaire terreinen.

Thema Bodem in nieuw jasje

Het thema Bodem is grondig herzien. De belangrijkste verandering is dat nu de focus ligt op wat je allemaal met die bodem kunt doen en waar je dan op moet letten. Hoe kun je bijvoorbeeld zorgen dat de bodem gezond blijft? Of waar moet je op letten als je gaat moestuinieren?  Of in die bodem gaat graven? Het geactualiseerde thema bodem is opgedeeld in vijf handelingsperspectieven: Ik ga moestuinieren, Ik wil bijdragen aan een beter klimaat, Ik wil zorgen voor een gezonde bodem, Ik ga graven en Ik maak mij zorgen over verontreiniging. Neem vooral een kijkje!

Vier nieuwe luchtkaarten

Eindelijk is het zomer en kunnen we naar buiten, de frisse lucht in. Maar hoe fris is die lucht? Luchtvervuiling is een onzichtbaar probleem. De vervuilende stoffen zijn zo klein dat je ze niet ziet. Gelukkig biedt de Atlas Leefomgeving uitkomst. De Atlas is aangevuld met vier kaarten die de jaargemiddelde concentratie van fijnstof (PM2,5 en PM10), roet (EC) en stikstofdioxide (NO2) voor het jaar 2016 weergeven. Dit biedt ook een mooie kans om de jaargemiddelden van fijnstof, roet en stikstofdioxide uit 2016 met die uit 2015 te vergelijken.

Defensiezonekaart

Is er een militair terrein bij u in de gemeente en houdt u zich bezig met ruimtelijke ordening? Dan geeft de defensiezonekaart inzicht wat wel en niet mag in de buurt van deze terreinen. Deze kaart toont de drie zones rondom militaire bedrijven, waar vanwege de veiligheid extra regels gelden voor de ruimtelijke ordening. Op deze militaire terreinen worden bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen en explosieven zoals munitie opgeslagen, of worden schietoefeningen gedaan. Hoe dichter bij het militair terrein, hoe strenger de regels. De aanleiding voor het plaatsen van deze kaart vormde een onderzoek bij gemeenten. Diverse gemeenten gaven aan behoefte aan deze kaart te hebben