Op de kaart zie je de ligging van plekken waar voor minder dan 24 uur tegelijkertijd drie voertuigen, opleggers of aanhangers, die zijn geladen met gevaarlijke stoffen, opgesteld staan. Daarbij wordt ook de plaatsgebonden risicocontour (10-6 contour) weergegeven. Het gaat hierbij om opstelplaatsen als bedoeld in artikel 4.1099 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Plaatsgebonden risico

De omvang van de contouren rondom deze opstelplaatsen zijn terug te vinden in artikel 4.1101 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit zijn vaste afstanden gemeten vanaf de opstelplaats. Binnen deze contouren mogen geen (zeer) kwetsbare gebouwen en kwetsbare locaties aanwezig zijn.

Aandachtsgebieden

Uit bijlage VII, onder A, onder 12 van het Besluit kwaliteit leefomgeving volgt dat deze opstelplaatsen geen aandachtsgebieden hebben.

Wie heeft de kaart Opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen gemaakt?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data is door de omgevingsdiensten aangeleverd bij het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV).

Wil je meer weten over activiteiten met gevaarlijke stoffen?

Op de pagina Externe veiligheid staat meer informatie over gevaarlijke stoffen, plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt methoden om invulling te geven aan het externe veiligheidsbeleid.

Deze tekst is opgesteld door Rijkswaterstaat voor het Register Externe Veiligheidsrisico's en voor het laatst bewerkt op 14 december 2023.