In het kort

Door klimaatverandering worden regenbuien steeds heftiger. In een kortere tijd kan ook meer water naar beneden komen. Hierdoor kan het voorkomen dat het riool wordt overbelast en het teveel aan water op straat blijft staan. Door vergroening van daken en tuinen kan dit effect verminderen.

Platte daken zijn gunstig omdat deze in te richten zijn als een groen dak of een waterdak. Planten op een groen dak houden het regenwater tijdelijk vast. Zo zorgt het dak voor een vertraagde afvoer zodat het riool minder belast wordt tijdens een heftige regenbui. Daarnaast is een plat dak ook geschikt als waterdak. Een waterdak bergt het regenwater ook tijdelijk waardoor het riool minder wordt belast. Daarnaast kan zowel een groen dak als een waterdak voor (plaatselijke) verkoeling zorgen.

Tot slot is een plat dak ook geschikt voor zonnepanelen. Daken met zonnepanelen zijn goed te combineren met een groen dak of waterdak.

Over de kaart

Het Actueel hoogtebestand Nederland (AHN3) en het BAG panden bestand (versie 1 januari 2018) zijn gebruikt om de platte daken in beeld te brengen. De variatie in hoogte per BAG pand is gebruikt om een inschatting te maken hoe plat een dak is. Dit levert een getal op tussen 0 en 100. Een 0 geeft aan dat er veel variatie in hoogte aanwezig is, zoals bij een schuin dak. Een getal van 100 geeft aan dat er geen variatie aanwezig is.

Variatie in hoogte kan ook te maken hebben met de aanwezigheid van schoorstenen of andere objecten op een dak, zoals zonnepanelen. Daardoor kan een plat dak toch een lagere waarde dan 100 krijgen. In dat geval is er wel ruimte aanwezig voor een groen dak of een waterdak, maar niet op het gehele oppervlak van het dak.

In deze excel file vindt u een overzicht van het oppervlak plat dak per gemeente.

U kunt de data van deze kaart hier downloaden als tekstbestand (50 MB), of als FileGeoDataBase (880 MB).

Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving en is voor het laatst bewerkt op 15-03-2019.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.