Als er een ongeluk gebeurt op een plek waar radioactieve stoffen zijn, worden maatregelen genomen. Op de kaart zie je de gebieden rondom een nucleaire installatie, zoals een kerncentrale, waar maatregelen gelden bij een ongeluk. De kleuren van de cirkels geven aan welke maatregelen nodig zijn. Dichtbij de plek van het ongeluk worden zwaardere maatregelen genomen (evacuatie) dan verder weg van de plek (jodiumtabletten voor kwetsbaren).

Veel plekken buiten Nederland

Wat opvalt is dat we in Nederland ook afhankelijk zijn van wat er in onze buurlanden gebeurt. In Duitsland en België staan kerncentrales in de buurt van onze grens. De kans op een kernongeluk is erg klein. Op dat soort plekken gelden hele strenge veiligheidsregels. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet daar op toe.

Wat als er wel iets gebeurt?

Mocht er wel een ongeluk gebeuren maken experts bij de overheid een plan. Daarna worden maatregelen genomen, zoals evacuatie van een gebied, schuilen en jodiumtabletten of alleen jodiumtabletten voor kwetsbaren. Via een NL-alert krijgt de bevolking dan uitleg over wat te doen. In zijn algemeenheid geldt: hoe verder weg van de kernreactor, hoe lager de verwachte blootstelling aan radioactieve stoffen.

Wie heeft de kaart van gemaakt?

De kaart is gemaakt door de Atlas Leefomgeving op basis van gegevens in het Landelijk Crisisplan Straling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wil je de gegevens van de kaart gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 25-11-2022.