De buisleidingen op deze kaart zijn weergegeven vanuit Register externe veiligheidsrisico’s (REV). Het REV is bedoeld om burgers en bedrijven informatie te bieden, zodat zij zich een beeld kunnen vormen van de risico’s van activiteiten met externe veiligheidsrisico’s in hun omgeving.

Naast het bieden van informatie aan derden is het register van belang voor een deugdelijke besluitvorming over vooral omgevingsvergunningen en omgevingsplannen. Voor graafwerkzaamheden geldt de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon). De Wibon kent een eigen elektronisch informatiesysteem. Deze REV-kaart is dan ook uitdrukkelijk niet bedoeld voor graafwerkzaamheden.

Actualiteit

Het uitgangspunt is dat het REV altijd actuele buisleidinggegevens toont. Het kan echter toch voorkomen dat updates van buisleidinggegevens nog niet in het REV zijn opgenomen. Het is daarom aanbevolen om bij ruimtelijke ontwikkelingen altijd de buisleidingexploitant te contacteren voor de meest actuele gegevens.