In het kort

Op de kaart ziet u de locaties van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn beschermd. Het gaat hier om door de mens gemaakte (onroerende) zaken, zoals woonhuizen, kerken, boerderijen en molens. Maar het kunnen bijvoorbeeld ook bruggen, tuinen, verdedigingswerken en archeologische terreinen zijn. Een Rijksmonument is van nationaal belang vanwege zijn schoonheid, zijn betekenis voor de wetenschap of zijn cultuurhistorische waarde.

De waarde van cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed laat zien hoe vroegere generaties geleefd hebben. Mensen ontlenen er hun identiteit aan. Zij voelen zich verbonden met een plek omdat er verhalen aan zijn verbonden, vaak persoonlijk gekleurd. Cultureel erfgoed verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving en daarmee de waarde van het vastgoed. Het is bovendien een belangrijke inspiratiebron voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Over de kaart

De kaart laat de locaties zien van beschermde Rijksmonumenten. Als de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet is afgerond dan heeft het een voorbeschermde status. De gegevens zijn ontleend aan het Rijksmonumentenregister zoals beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en worden elke nacht geactualiseerd. De kaart dient met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt omdat de locaties nog niet altijd correct en nauwkeurig zijn.

Meer weten?

Meer informatie over Rijksmonumenten en cultureel erfgoed vindt u hier en op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Kijk ook eens op onze Meerweten-pagina's over Monumenten.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.