Op deze kaart zie je hoeveel stikstofdioxide (NO2) er gemiddeld in de lucht zat in Nederland in 2021. Hoe minder stikstofdioxide hoe beter de luchtkwaliteit is.

Meer stikstofdioxide langs drukke wegen en in steden

Je herkent op deze kaart drukke (snel)wegen als oranje lijnen. Daar zit veel stikstofdioxide in de lucht. Vooral in steden zie je hogere concentraties. Dit komt doordat stikstofdioxide in uitlaatgassen van verkeer zit. Ook industrie is een mogelijke bron. Op de blauwe plekken op de kaart ligt de concentratie onder de WHO-advieswaarde van 2021 voor NO2 .

Wil je deze gegevens over luchtvervuiling gebruiken?

Je kunt de kaart downloaden via de link onder de legenda en dan openen met software voor kaarten. Wil je weten of de niveaus boven de wettelijke grenswaarden liggen? Gebruik dan de officiële cijfers van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK).

Wie heeft de kaart van stikstofdioxide gemaakt?

De maker is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)).  Bezoek het Nationaal Georegister om te lezen hoe de kaart gemaakt is. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is voor het laatst bewerkt op 15-01-2024.