In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart zijn de stiltegebieden aangegeven. In een stiltegebied zijn alleen geluiden toegestaan die bij het gebied horen, zoals bijvoorbeeld het geluid van een tractor. Er wordt van uitgegaan dat de geluidbelasting lager zal zijn dan 40 decibel. Zulke gebieden zijn dicht bij de bebouwde kom te vinden, maar ook in de stad. Circa 650 duizend hectare van Nederland is aangewezen als stiltegebied. Ruim de helft hiervan ligt in de Waddenzee en de Zeeuwse wateren.

Relatie met gezondheid

Mensen krijgen steeds meer behoefte aan plekken waar nog rust heerst. Stille groene gebieden kunnen mensen helpen om te herstellen van stress.

Wat doet de overheid?

Provincies leggen grenzen van stiltegebieden vast in provinciale milieubeleidsplannen. Voor activiteiten in een stiltegebied die lawaai maken moet ontheffing aan de provincie gevraagd worden.

Zelf doen

Maak geen lawaai als u in een stiltegebied bent. Hoort u veel lawaai van activiteiten in een stiltegebied? Meld dit dan bij de provincie.

Over de kaart

Deze kaart bevat de Stiltegebieden van alle 12 provincies. De provincies brengen deze gegevens samen om te voldoen aan de INSPIRE richtlijn. De kaart is gemaakt door GBO provincies.

Meer informatie bij “Meer Weten – Stiltegebieden".            

 Laatst bewerkt 22-07-2015

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Interprovinciaal Overleg (IPO). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.