Regionale fietsroutes

Kaart regionale fietsroutes

Op de kaart zie je de regionale fietsroutes (ook wel ‘knooppuntroutes’ genoemd) .

Regionale wandelroutes

Kaart regionale wandelroutes

Op deze kaart zie je  wandelroutes die met knooppunten aan elkaar verbonden zijn. 

Landelijke fietsroutes

Kaart Landelijke fietsroutes

Op de kaart zie je de landelijke fietsroutes (LF-routes), vooral geschikt voor lange afstanden.

Landelijke wandelroutes

Kaart landelijke wandelroutes

Bekijk de LAW-routes, streekpaden, NS-wandelingen, OV-Stappers en Stad te voet-routes. 

Speelplekken

Kaart van Nederland met Cruyff Courts en speelnatuur

Op deze kaart zie je de Cruyff courts en de plekken van Staatsbosbeheer waar kinderen in de natuur kunnen spelen.

Beweegvriendelijk?

Kaart beweegvriendelijke omgeving

Op de kaart zie je in welke mate jouw leefomgeving uitnodigt om te bewegen. 

Stiltegebieden

Kaart Stiltegebieden

Op de kaart zie je de gebieden waar de provincies de stilte beschermen.

Groene rijksmonumenten

Kaart groene rijksmonumenten

Op de kaart zie je parken, tuinen en begraafplaatsen zien die beschermd zijn als rijksmonument. 

Hunebedden/grafheuvels

Kaart hunebedden en grafheuvels

Op de kaart zie je de locatie van de hunebedden en grafheuvels in Nederland. 

Monumentale bomen

Monumentale bomen-kaart

Deze kaart toont de bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting. 

Rijksmonumenten

Kaart rijksmonumenten

Op de kaart zie je de locaties van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn beschermd. 

Stads- en dorpsgezichten

Kaart Stads- en dorpsgezichten

Op de kaart zie je de gebieden die door het Rijk als stads- of dorpsgezicht zijn aangewezen. 

Werelderfgoed

Kaart werelderfgoederen

Op de kaart zie je alle werelderfgoederen in Nederland die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan. 

Groeifases steden

Verstedelijking vanaf 1200

Op de kaart zie je de groeifases van de Nederlandse steden vanaf 1200. 

Nederland in 1575

Kaart Jacob van Deventer

Op deze kaart zie je hoe Nederland er in 1575 uitzag. De kaart is gemaakt door cartograaf Jacob van Deventer. 

Kastelen

Kaart kastelen in Nederland

Op deze kaart zie je alle intacte kastelen, kasteelruïnes, gebouwen met origineel muurwerk van kastelen en tot slot de ringwalburgen. 

Molens

Kaart molens in Nederland

Op de kaart zie je de klassieke molens volgens de gegevens van de Vereniging "De Hollandsche Molen".