Groenkaart

Groenkaart

Hoe groen is je buurt? Zijn er veel bomen, struiken en planten?

Natura 2000

Een combinatie van de kaarten openbare drinkwaterpunten en regionale fietsroutes

Beschermde natuurgebieden, opgenomen in het Natura 2000 netwerk

Nationale landschappen  

Kaart Nationale landschappen

Waar vind je de nationale landschappen in Nederland?

Bodem van Nederland

Bodemkaart

Het bodemtype bepaalt welke planten van nature groeien op een plek.

Bodemonderzoek

Kaart bodemonderzoek

Waar is de kwaliteit van de bodem onderzocht? En op welke plekken is bodemverontreiniging opgeruimd?

PFAS metingen

Kaart PFAS meetlocaties en achtergrondwaarden

Hoeveel PFAS is er gemeten in de grond?

Bomen

Bomenkaart

Waar staan bomen van 2,5 meter of hoger?

Verkoeling

Kaart Verkoelend effect groen en blauw

Waar kan je verkoeling vinden van groen en/of blauw?

Soortendiversiteit

Kaart Soortendiversiteit

Hoeveel soorten planten, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en vogels komen er per km² voor?

Rode lijst soorten

Kaart Rode lijst soortendiversiteit

In welke gebieden vind je veel soorten die op de Rode lijst van bedreigde planten en dieren staan?

Bijendiversiteit

Kaart Bijendiversiteit

Hoeveel soorten bijen komen er voor?

Natuurnetwerk

Kaart Natuurnetwerk Nederland

Netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden

Aardkundige waarden

Kaart Aardkundige waarden

Waar vind je delen in het landschap, die wat zeggen over de natuurlijke ontstaanswijze?

Bescherming grondwater

Kaart Bescherming grondwater als bron van drinkwater

Gebieden waar een goede kwaliteit van het grondwater belangrijk is voor het drinkwater

Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater

Kaart Bestrijdingsmiddelen oppervlaktewater

Bestrijdingsmiddelen gemeten in oppervlaktewater (som normoverschrijdingen)

Waterkwaliteit

Kaart Kwaliteit oppervlaktewater (toxische druk)

Hoeveel last heeft het waterleven van giftige stoffen?

Zwemplekken

Kaart Waterkwaliteit zwemplekken

Waar kun je veilig zwemmen?